Taryfa dla ciepła i cennik

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”.

Ustawa zapewnia wsparcie dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1, poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą- w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższym informujemy, iż rekompensacie podlegają wyłącznie ceny ciepła zawarte w części IV punkt 4.1. Taryfy dla ciepła MPEC, które w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi wynoszą odpowiednio:

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla źródła CK, o której mowa w art. 3 ust. 3 z uwzględnieniem art. 3 ust. 4 i 5 Ustawy:

 

Symbol

grupy odbiorców

Cena za zamówioną moc cieplnąobliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

[zł/MW]

Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

[zł/GJ]

Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

[zł/m3]

roczna

rata

miesięczna

Źródło CK

S-110 – S-116129 960,2310 830,0275,6616,96

Oznacza to, iż:

 • MPEC w rozliczeniach z uprawnionymi Odbiorcami, wymienionymi w pkt. 4.1 Ustawy,w przypadku Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S‑116,stosować będzieceny wytwarzania ciepła z rekompensatąoraz stawki opłat za usługi przesyłowe bez rekompensaty (rekompensata nie obejmuje stawek opłat za przesył i dystrybucję ciepła).
 • MPEC w rozliczeniach z pozostałymi Odbiorcami zasilanymi z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, stosować będzie ceny wytwarzania ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe bez rekompensaty.
 • MPEC w rozliczeniach zewszystkimi Odbiorcami zasilanymi z lokalnych źródeł ciepła tj. z grupy taryfowej G-110 stosować będzie stawki opłat za ciepłobez rekompensaty, gdyż z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła niższej niż określona w art. 3.3. Ustawy rekompensata nie przysługuje.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 października 2022 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11010 114,8363,2115,472.989,019,22
2.S-11110 114,8363,2115,474.348,4620,65
3.S-11210 114,8363,2115,474.827,9726,04
4.S-11310 114,8363,2115,473.960,9817,77
5.S-11410 114,8363,2115,474.063,5617,12
6.S-11510 114,8363,2115,473.498,8215,78
7.S-11610 114,8363,2115,474.426,9021,01

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 października 2022 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11012.229,9473,9917,902.989,019,22
2.S-11112.229,9473,9917,904.348,4620,65
3.S-11212.229,9473,9917,904.827,9726,04
4.S-11312.229,9473,9917,903.960,9817,77
5.S-11412.229,9473,9917,904.063,5617,12
6.S-11512.229,9473,9917,903.498,8215,78
7.S-11612.229,9473,9917,904.426,9021,01

 

Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2022 roku nr OGD.4210.61.2022.156.XX.DJ, została zatwierdzona zmiana XX taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 436 (1696) w dniu 16 sierpnia 2022 roku.

Decyzja Prezesa URE

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 września 2022 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt. 4.2 taryfy MPEC Sp. z o.o.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 września 2022 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-11012.229,9473,9917,902.989,019,22
2.S-11112.229,9473,9917,904.348,4620,65
3.S-11212.229,9473,9917,904.827,9726,04
4.S-11312.229,9473,9917,903.960,9817,77
5.S-11412.229,9473,9917,904.063,5617,12
6.S-11512.229,9473,9917,903.498,8215,78
7.S-11612.229,9473,9917,904.426,9021,01

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2022 roku nr OGD.4210.61.2022.156.XX.DJ, została zatwierdzona zmiana XX taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 436 (1696) w dniu 12 lipca 2022 roku.

Decyzja Prezesa URE

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 20,425%.

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 sierpnia 2022 r.

w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt. 4.2 taryfy MPEC Sp. z o.o.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2022 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-11012.252,3065,9717,902.832,648,77
2.S-11112.252,3065,9717,904.192,0819,93
3.S-11212.252,3065,9717,904.671,6025,22
4.S-11312.252,3065,9717,903.804,6117,10
5.S-11412.252,3065,9717,903.907,1916,49
6.S-11512.252,3065,9717,903.342,4515,10
7.S-11612.252,3065,9717,904.270,5320,29

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2022 roku nr OGD.4210.27.2022.597.XVI.AC, została zatwierdzona zmiana XVI taryfy dla ciepła Michelin Polska Sp. z o.o. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 368 (1628) w dniu 10 czerwca 2022 roku.

Decyzja Prezesa URE

Wprowadzenie zmiany taryfy dla ciepła przez Michelin Polska skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. /+/ 0,897%.

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 lipca 2022 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt. 4.2 taryfy MPEC Sp. z o.o.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lipca 2022 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-1109.279,2753,6914,552.546,037,95
2.S-1119.279,2753,6914,553.905,4718,61
3.S-1129.279,2753,6914,554.384,9923,71
4.S-1139.279,2753,6914,553.620,5815,33
5.S-1149.279,2753,6914,553.055,8413,87
6.S-1159.279,2753,6914,553.983,9218,97

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2022 roku nr OGD.4210.50.2021.156.XX.DJ, została zatwierdzona  XX Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 274 (1534) w dniu 6 maja 2022 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2022 roku

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 26,18%.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 21 maja 2022 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-1109.242,9852,8914,312.546,037,95
2.S-1119.242,9852,8914,313.905,4718,61
3.S-1129.242,9852,8914,314.384,9923,71
4.S-1139.242,9852,8914,313.620,5815,33
5.S-1149.242,9852,8914,313.055,8413,87
6.S-1159.242,9852,8914,313.983,9218,97

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2021 roku nr OGD.4210.43.2021.156.XIX.KFr, została zatwierdzona Zmiana XIX Taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 440 (1170) w dniu 3 grudnia 2021 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 3 grudnia 2021 roku  

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 5,53%.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 18 grudnia 2021 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-1106.842,2240,3310,882.215,016,71
2.S-1116.842,2240,3310,883.442,5316,12
3.S-1126.842,2240,3310,883.918,6221,86
4.S-1136.842,2240,3310,883.211,4314,18
5.S-1146.842,2240,3310,882.618,5712,17
6.S-1156.842,2240,3310,883.496,0516,36

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-11010.890,7049,33

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00