Taryfa dla ciepła i cennik

Ceny i stawki obowiązujące od 31 lipca 2023 r.

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.4.2023.69196.I.KFr z dnia 16 czerwca 2023 r.  została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. w Olsztynie. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 337 (2525) w dniu 16 czerwca 2023 roku.

 

Informujemy, iż w rozliczeniach z Odbiorcami nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywać od dnia 31 lipca 2023 r.

 

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S‑110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 31 lipca 2023r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać  ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.

 

Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295), dalej jako: „Ustawa”, wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, który obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna cena dostawy ciepła – jest to cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.

 

Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana jest w sytuacji gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:

 • średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub
 • ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
 

Zgodnie z art. 14 Ustawy informujemy, że od dnia 31 lipca 2023r. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie wobec Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, którzy są zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, w rozliczeniach będzie stosować cenę najniższą dostawy ciepła tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.

Ponadto informujemy, że dla Odbiorców, którzy są zasilani z lokalnych źródeł ciepła, tj. z grupy taryfowej G-110, w rozliczeniach będą stosowane ceny i stawki opłat nie wyższe niż maksymalne ceny dostawy ciepła, które zostały opublikowane w dniu 22 lutego 2023r. w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.

Podsumowując, od dnia 31 lipca 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny i stawki opłat w wysokości:

 

Ceny i stawki obowiązujące od 31 lipca 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]*
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11013.760,8882,4419,393 554,7110,83
2.S-11113.760,8882,4419,395 014,4523,70
3.S-11213.760,8882,4419,395 468,0029,40
4.S-11313.760,8882,4419,394 527,2020,21
5.S-11413.760,8882,4419,394 685,7419,64
6.S-11513.760,8882,4419,394 065,0618,22
7.S-11613.760,8882,4419,395 122,8424,20

*Cena za uzdatnioną i odgazowaną wodę techniczną, służącą m. in. do uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.798,7499,44

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 31 lipiec 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.367,1793,3220,763 554,7110,83
2.S-11115.367,1793,3220,765 014,4523,70
3.S-11215.367,1793,3220,765 468,0029,40
4.S-11315.367,1793,3220,764 527,2020,21
5.S-11415.367,1793,3220,764 685,7419,64
6.S-11515.367,1793,3220,764 065,0618,22
7.S-11615.367,1793,3220,765 122,8424,20

 

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108 798,74153,20

 

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja do 30 lipca 2023 r.

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.115.2022.156.XX.DJ z dnia 14 kwietnia 2023 r.  została zatwierdzona zmiana nr 4 XX taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 207 (2395) w dniu 14 kwietnia 2023 roku.

 

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Spółki Dobra Energia oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 maja 2023r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać  ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.

 

Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295), dalej jako: „Ustawa”, wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, który obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna cena dostawy ciepła – jest to cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.

 

Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana jest w sytuacji gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:

 • średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub
 • ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
 

Zgodnie z art. 14 Ustawy informujemy, że od dnia 1 maja 2023r. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie wobec Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy – stosować będzie:

 •  „cenę najniższą dostawy ciepła” dla grup S-110 – S-116 – tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, oraz
 • „maksymalną cenę dostawy ciepła” dla grupy G-110 – tj.  opublikowaną w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023r.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja do 30 lipca 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11013.360,6983,1419,393 554,7110,83
2.S-11113.360,6983,1419,395 014,4523,70
3.S-11213.360,6983,1419,395 468,0029,40
4.S-11313.360,6983,1419,394 527,2020,21
5.S-11413.360,6983,1419,394 685,7419,64
6.S-11513.360,6983,1419,394 065,0618,22
7.S-11613.360,6983,1419,395 122,8424,20

 

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-11012.293,6599,44

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja do 30 lipca 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.335,06100,6220,763 554,7110,83
2.S-11115.335,06100,6220,765 014,4523,70
3.S-11215.335,06100,6220,765 468,0029,40
4.S-11315.335,06100,6220,764 527,2020,21
5.S-11415.335,06100,6220,764 685,7419,64
6.S-11515.335,06100,6220,764 065,0618,22
7.S-11615.335,06100,6220,765 122,8424,20

 

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108 798,74153,20

 

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r.

 
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295). wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, który obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
Maksymalna cena dostawy ciepła – jest to cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.
 
Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana jest w sytuacji gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:
– średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub
– ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
 
Jednocześnie zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. informujemy, że MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie wobec Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy – stosować będzie „cenę najniższą dostawy ciepła” tj.
– dla grup S-110 – S-116 – średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, oraz
– dla grupy G-110 – ceny dostawy ciepła na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
Podsumowując, od dnia 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami nadal będą stosowane ceny i stawki opłat w wysokości obowiązującej od dnia 1 lutego 2023 r., a mianowicie:
 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11011.957,4983,0818,943.650,6711,10
2.S-11111.957,4983,0818,945.010,1123,68
3.S-11211.957,4983,0818,945.489,6329,51
4.S-11311.957,4983,0818,944.622,6420,62
5.S-11411.957,4983,0818,944.725,2219,80
6.S-11511.957,4983,0818,944.160,4818,63
7.S-11611.957,4983,0818,945.088,5524,04

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.116,15107,8021,093.650,6711,10
2.S-11115.116,15107,8021,095.010,1123,68
3.S-11215.116,15107,8021,095.489,6329,51
4.S-11315.116,15107,8021,094.622,6420,62
5.S-11415.116,15107,8021,094.725,2219,80
6.S-11515.116,15107,8021,094.160,4818,63
7.S-11615.116,15107,8021,095.088,5524,04

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.121.2022.597.XVI.AC z dnia 17 stycznia 2023 r. została zatwierdzona zmiana nr 2 XVI taryfy dla ciepła Michelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 27 (2215) w dniu 17 stycznia 2023 roku i wprowadzona do stosowania przez spółkę Michelin Polska z dniem 1 lutego 2023 r.

 

Informujemy, iż w rozliczeniach z Odbiorcami nowe ceny będą obowiązywać od dnia 1 lutego 2023 r.

 

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC, Dobra Energia, Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 lutego 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać  ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.

 

Jednocześnie przypominamy, iż Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”, zapewnia wsparcie dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, która obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.

Podsumowując, od dnia 1 lutego 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny i stawki opłat w wysokości:

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11011.957,4983,0818,943.650,6711,10
2.S-11111.957,4983,0818,945.010,1123,68
3.S-11211.957,4983,0818,945.489,6329,51
4.S-11311.957,4983,0818,944.622,6420,62
5.S-11411.957,4983,0818,944.725,2219,80
6.S-11511.957,4983,0818,944.160,4818,63
7.S-11611.957,4983,0818,945.088,5524,04

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.116,15107,8021,093.650,6711,10
2.S-11115.116,15107,8021,095.010,1123,68
3.S-11215.116,15107,8021,095.489,6329,51
4.S-11315.116,15107,8021,094.622,6420,62
5.S-11415.116,15107,8021,094.725,2219,80
6.S-11515.116,15107,8021,094.160,4818,63
7.S-11615.116,15107,8021,095.088,5524,04

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.95.2022.156.XX.DJ z dnia 30 listopada 2022 r. została zatwierdzona zmiana XX Taryfy dla ciepła. Zmiana XX Taryfy dla ciepła opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 765 (2025) w dniu 30 listopada 2022 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.81.2022.69196.I.KFr z dnia 28 listopada 2022 r. została zatwierdzona I Taryfa dla ciepła spółki Dobra Energia dla Olsztyna, która zawiera ceny ciepła produkowanego w Kotłowni szczytowej. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 759 (2019) w dniu 28 listopada 2022 roku.

 

Informujemy ponadto, iż z dniem 15 grudnia 2022 r. nastąpiło włączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego nowego źródła ciepła – kotłowni szczytowej opalanej gazem ziemnym i olejem opałowym.

 

W związku z zaistniałą zmianą w sposobie zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej konieczne było dostosowanie algorytmów będących podstawą do wyliczenia ceny ciepła, która będzie stosowana w rozliczeniach z Odbiorcami, tj. części IV pkt. 4.1, 4.2, 4.3 oraz 4.5 obowiązującej XX taryfy MPEC.

 

Jednocześnie przypominamy, iż Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”, zapewnia wsparcie dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą – w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Ceny i stawki obowiązujące od 15 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11011.876,9080,3315,753.650,6711,10
2.S-11111.876,9080,3315,755.010,1123,68
3.S-11211.876,9080,3315,755.489,6329,51
4.S-11311.876,9080,3315,754.622,6420,62
5.S-11411.876,9080,3315,754.725,2219,80
6.S-11511.876,9080,3315,754.160,4818,63
7.S-11611.876,9080,3315,755.088,5524,04

 

Ceny i stawki obowiązujące od 15 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.035,56105,0517,903.650,6711,10
2.S-11115.035,56105,0517,905.010,1123,68
3.S-11215.035,56105,0517,905.489,6329,51
4.S-11315.035,56105,0517,904.622,6420,62
5.S-11415.035,56105,0517,904.725,2219,80
6.S-11515.035,56105,0517,904.160,4818,63
7.S-11615.035,56105,0517,905.088,5524,04

 

Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Treść Decyzji Prezesa URE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”.

Ustawa zapewnia wsparcie dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1, poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą- w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższym informujemy, iż rekompensacie podlegają wyłącznie ceny ciepła zawarte w części IV punkt 4.1. Taryfy dla ciepła MPEC, które w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi wynoszą odpowiednio:

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla źródła CK, o której mowa w art. 3 ust. 3 z uwzględnieniem art. 3 ust. 4 i 5 Ustawy:

 

Symbol

grupy odbiorców

Cena za zamówioną moc cieplnąobliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

[zł/MW]

Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

[zł/GJ]

Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

[zł/m3]

roczna

rata

miesięczna

Źródło CK

S-110 – S-116129 960,2310 830,0275,6616,96

Oznacza to, iż:

 • MPEC w rozliczeniach z uprawnionymi Odbiorcami, wymienionymi w pkt. 4.1 Ustawy,w przypadku Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S‑116,stosować będzieceny wytwarzania ciepła z rekompensatąoraz stawki opłat za usługi przesyłowe bez rekompensaty (rekompensata nie obejmuje stawek opłat za przesył i dystrybucję ciepła).
 • MPEC w rozliczeniach z pozostałymi Odbiorcami zasilanymi z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, stosować będzie ceny wytwarzania ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe bez rekompensaty.
 • MPEC w rozliczeniach zewszystkimi Odbiorcami zasilanymi z lokalnych źródeł ciepła tj. z grupy taryfowej G-110 stosować będzie stawki opłat za ciepłobez rekompensaty, gdyż z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła niższej niż określona w art. 3.3. Ustawy rekompensata nie przysługuje.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 października do 14 grudnia 2022 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11010 114,8363,2115,472.989,019,22
2.S-11110 114,8363,2115,474.348,4620,65
3.S-11210 114,8363,2115,474.827,9726,04
4.S-11310 114,8363,2115,473.960,9817,77
5.S-11410 114,8363,2115,474.063,5617,12
6.S-11510 114,8363,2115,473.498,8215,78
7.S-11610 114,8363,2115,474.426,9021,01

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 października do 14 grudnia 2022 r. – dla pozostałych Odbiorców:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11012.229,9473,9917,902.989,019,22
2.S-11112.229,9473,9917,904.348,4620,65
3.S-11212.229,9473,9917,904.827,9726,04
4.S-11312.229,9473,9917,903.960,9817,77
5.S-11412.229,9473,9917,904.063,5617,12
6.S-11512.229,9473,9917,903.498,8215,78
7.S-11612.229,9473,9917,904.426,9021,01

 

Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2022 roku nr OGD.4210.61.2022.156.XX.DJ, została zatwierdzona zmiana XX taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 436 (1696) w dniu 16 sierpnia 2022 roku.

Decyzja Prezesa URE

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 września 2022 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt. 4.2 taryfy MPEC Sp. z o.o.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 września 2022 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-11012.229,9473,9917,902.989,019,22
2.S-11112.229,9473,9917,904.348,4620,65
3.S-11212.229,9473,9917,904.827,9726,04
4.S-11312.229,9473,9917,903.960,9817,77
5.S-11412.229,9473,9917,904.063,5617,12
6.S-11512.229,9473,9917,903.498,8215,78
7.S-11612.229,9473,9917,904.426,9021,01

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2022 roku nr OGD.4210.61.2022.156.XX.DJ, została zatwierdzona zmiana XX taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 436 (1696) w dniu 12 lipca 2022 roku.

Decyzja Prezesa URE

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 20,425%.

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 sierpnia 2022 r.

w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt. 4.2 taryfy MPEC Sp. z o.o.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2022 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-11012.252,3065,9717,902.832,648,77
2.S-11112.252,3065,9717,904.192,0819,93
3.S-11212.252,3065,9717,904.671,6025,22
4.S-11312.252,3065,9717,903.804,6117,10
5.S-11412.252,3065,9717,903.907,1916,49
6.S-11512.252,3065,9717,903.342,4515,10
7.S-11612.252,3065,9717,904.270,5320,29

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2022 roku nr OGD.4210.27.2022.597.XVI.AC, została zatwierdzona zmiana XVI taryfy dla ciepła Michelin Polska Sp. z o.o. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 368 (1628) w dniu 10 czerwca 2022 roku.

Decyzja Prezesa URE

Wprowadzenie zmiany taryfy dla ciepła przez Michelin Polska skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. /+/ 0,897%.

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 lipca 2022 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt. 4.2 taryfy MPEC Sp. z o.o.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lipca 2022 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-1109.279,2753,6914,552.546,037,95
2.S-1119.279,2753,6914,553.905,4718,61
3.S-1129.279,2753,6914,554.384,9923,71
4.S-1139.279,2753,6914,553.620,5815,33
5.S-1149.279,2753,6914,553.055,8413,87
6.S-1159.279,2753,6914,553.983,9218,97

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2022 roku nr OGD.4210.50.2021.156.XX.DJ, została zatwierdzona  XX Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 274 (1534) w dniu 6 maja 2022 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2022 roku

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 26,18%.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 21 maja 2022 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-1109.242,9852,8914,312.546,037,95
2.S-1119.242,9852,8914,313.905,4718,61
3.S-1129.242,9852,8914,314.384,9923,71
4.S-1139.242,9852,8914,313.620,5815,33
5.S-1149.242,9852,8914,313.055,8413,87
6.S-1159.242,9852,8914,313.983,9218,97

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2021 roku nr OGD.4210.43.2021.156.XIX.KFr, została zatwierdzona Zmiana XIX Taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 440 (1170) w dniu 3 grudnia 2021 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 3 grudnia 2021 roku  

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 5,53%.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 18 grudnia 2021 r.:

 

L.P.

Symbol

grupy

odbiorców

Cena za moc

zamówioną

[zł/MW/msc]

Cena

ciepła

[zł/GJ]

Cena

nośnika

ciepła

[zł/m3]

Stawka opłaty stałej

za usługi przesyłowe

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty

zmiennej za usługi

przesyłowe

[zł/GJ]

1.S-1106.842,2240,3310,882.215,016,71
2.S-1116.842,2240,3310,883.442,5316,12
3.S-1126.842,2240,3310,883.918,6221,86
4.S-1136.842,2240,3310,883.211,4314,18
5.S-1146.842,2240,3310,882.618,5712,17
6.S-1156.842,2240,3310,883.496,0516,36

 

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/msc]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-11010.890,7049,33

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00