Taryfa dla ciepła i cennik

Ceny i stawki obowiązujące od 1 czerwca 2024 r.

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2024 r. nr OGD.4210.61.2023.69196.II.DJ została zatwierdzona II taryfa dla ciepła spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 170 (2929) w dniu 7 maja 2024 r.

Informujemy, iż w rozliczeniach z Odbiorcami nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywać od dnia 1 czerwca 2024 r. 

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 czerwca 2024r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.

Uprzejmie informujemy, iż wobec Odbiorców uprawnionych, wymienionych w art. 4.1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), którzy są zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116 stosowane będą ceny i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej taryfy, gdyż stanowią one najniższą cenę dostawy ciepła zgodnie z ww. Ustawą.

Dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, którym ciepło jest dostarczane z lokalnych źródeł ciepła zasilanych gazem ziemnym, tj. z grupy taryfowej G-110, w rozliczeniach będą stosowane ceny i stawki opłat nie wyższe niż maksymalne ceny dostawy ciepła, które zostały opublikowane w dniu 22 lutego 2023r. w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023.

Podsumowując, od dnia 1 czerwca 2024 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny i stawki opłat w wysokości:

 

 1. Ceny i stawki obowiązujące od 1 czerwca 2024 r. – dla uprawnionych Odbiorców:
L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła  [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]*
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11014 886,3367,9717,793 423,6110,44
2.S-11114 886,3367,9717,794 809,9322,93
3.S-11214 886,3367,9717,795 396,2928,32
4.S-11314 886,3367,9717,794 718,4918,81
5.S-11414 886,3367,9717,794 860,1718,41
6.S-11514 886,3367,9717,793 900,9817,54
7.S-11614 886,3367,9717,794 918,6523,43

*Cena za uzdatnioną i odgazowaną wodę techniczną, służącą m. in. do uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1107.852,4699,44

 

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Ceny i stawki obowiązujące od 1 czerwca 2024 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła  [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11014 886,3367,9717,793 423,6110,44
2.S-11114 886,3367,9717,794 809,9322,93
3.S-11214 886,3367,9717,795 396,2928,32
4.S-11314 886,3367,9717,794 718,4918,81
5.S-11414 886,3367,9717,794 860,1718,41
6.S-11514 886,3367,9717,793 900,9817,54
7.S-11614 886,3367,9717,794 918,6523,43

 

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1107.852,46146,19

 

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 do 31 maja 2024 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia 2024 r. nr OGD.4210.3.2024.156.XXI.DJ zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła spółki MPEC. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 145 (2904) w dniu 12 kwietnia 2024 r. (treść decyzji)

Informujemy, iż ceny ciepła i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy MPEC będą obowiązywać od dnia 1 maja 2024 r.

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 maja 2024r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.

Uprzejmie informujemy, iż wobec Odbiorców uprawnionych, wymienionych w art. 4.1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), którzy są zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116 stosowane będą ceny i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej taryfy, gdyż stanowią one najniższą cenę dostawy ciepła zgodnie z ww. Ustawą.

Dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, którym ciepło jest dostarczane z lokalnych źródeł ciepła zasilanych gazem ziemnym, tj. z grupy taryfowej G-110, w rozliczeniach będą stosowane ceny i stawki opłat nie wyższe niż maksymalne ceny dostawy ciepła, które zostały opublikowane w dniu 22 lutego 2023r. w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023.

Podsumowując, od dnia 1 maja 2024 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny i stawki opłat w wysokości:

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja 2024 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła  [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]*
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11014 742,0774,3417,793 423,6110,44
2.S-11114 742,0774,3417,794 809,9322,93
3.S-11214 742,0774,3417,795 396,2928,32
4.S-11314 742,0774,3417,794 718,4918,81
5.S-11414 742,0774,3417,794 860,1718,41
6.S-11514 742,0774,3417,793 900,9817,54
7.S-11614 742,0774,3417,794 918,6523,43

*Cena za uzdatnioną i odgazowaną wodę techniczną, służącą m. in. do uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1107.852,4699,44

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja 2024 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła  [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11014 742,0774,3417,793 423,6110,44
2.S-11114 742,0774,3417,794 809,9322,93
3.S-11214 742,0774,3417,795 396,2928,32
4.S-11314 742,0774,3417,794 718,4918,81
5.S-11414 742,0774,3417,794 860,1718,41
6.S-11514 742,0774,3417,793 900,9817,54
7.S-11614 742,0774,3417,794 918,6523,43

 

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1107.852,46146,19

 

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 grudnia 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.19.2023.156.XXI.DJ z dnia 30 października 2023 r.  została zatwierdzona XXI taryfa dla ciepła MPEC, która wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 474 (2662) w dniu 30 października 2023 roku (treść decyzji z 30.10.2023 | treść sprostowania z 28.11.2023).

 

Informujemy, iż w rozliczeniach z Odbiorcami nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywać od dnia 1 grudnia 2023 r.

 

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S‑110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 grudnia 2023r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać  ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.

 

Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295), dalej jako: „Ustawa”, wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, który obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna cena dostawy ciepła – jest to cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.

 

Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana jest w sytuacji gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:

 • średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe lub
 • ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
 

Zgodnie z art. 14 Ustawy informujemy, że od dnia 1 grudnia 2023r. MPEC Sp. z o. o. w Olsztynie wobec Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, którzy są zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, w rozliczeniach będzie stosować cenę taryfową, gdyż jest ona najniższą ceną dostawy ciepła zgodnie z Ustawą.

 

Ponadto informujemy, że dla Odbiorców uprawnionych, którzy są zasilani z lokalnych źródeł ciepła, tj. z grupy taryfowej G-110, w rozliczeniach będą stosowane ceny i stawki opłat nie wyższe niż maksymalne ceny dostawy ciepła, które zostały opublikowane w dniu 22 lutego 2023r. w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.

Podsumowując, od dnia 1 grudnia 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny i stawki opłat w wysokości:

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 grudnia 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła  [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]*
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.667,2778,1017,793.502,2010,67
2.S-11115.667,2778,1017,794.888,5223,29
3.S-11215.667,2778,1017,795.474,8928,72
4.S-11315.667,2778,1017,794.797,0919,11
5.S-11415.667,2778,1017,794.938,7618,70
6.S-11515.667,2778,1017,793.979,5717,88
7.S-11615.667,2778,1017,794.997,2423,79

*Cena za uzdatnioną i odgazowaną wodę techniczną, służącą m. in. do uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1107.852,4699,44

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 grudnia 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.667,2778,1017,793.502,2010,67
2.S-11115.667,2778,1017,794.888,5223,29
3.S-11215.667,2778,1017,795.474,8928,72
4.S-11315.667,2778,1017,794.797,0919,11
5.S-11415.667,2778,1017,794.938,7618,70
6.S-11515.667,2778,1017,793.979,5717,88
7.S-11615.667,2778,1017,794.997,2423,79

 

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1107.852,46146,19

 

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 31 lipca do 30 listopada 2023 r.

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.4.2023.69196.I.KFr z dnia 16 czerwca 2023 r.  została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. w Olsztynie. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 337 (2525) w dniu 16 czerwca 2023 roku.

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S‑110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 31 lipca 2023r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać  ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.

Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295), dalej jako: „Ustawa”, wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, który obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna cena dostawy ciepła – jest to cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.

 

Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana jest w sytuacji gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:

 • średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub
 • ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
 

Zgodnie z art. 14 Ustawy informujemy, że od dnia 31 lipca 2023r. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie wobec Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, którzy są zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, w rozliczeniach będzie stosować cenę najniższą dostawy ciepła tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.

Ponadto informujemy, że dla Odbiorców, którzy są zasilani z lokalnych źródeł ciepła, tj. z grupy taryfowej G-110, w rozliczeniach będą stosowane ceny i stawki opłat nie wyższe niż maksymalne ceny dostawy ciepła, które zostały opublikowane w dniu 22 lutego 2023r. w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.

Podsumowując, od dnia 31 lipca do 30 listopada 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami obowiązywały ceny i stawki opłat w wysokości:

 

Ceny i stawki obowiązujące od 31 lipca do 30 listopada 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]*
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11013.760,8882,4419,393 554,7110,83
2.S-11113.760,8882,4419,395 014,4523,70
3.S-11213.760,8882,4419,395 468,0029,40
4.S-11313.760,8882,4419,394 527,2020,21
5.S-11413.760,8882,4419,394 685,7419,64
6.S-11513.760,8882,4419,394 065,0618,22
7.S-11613.760,8882,4419,395 122,8424,20

*Cena za uzdatnioną i odgazowaną wodę techniczną, służącą m. in. do uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.798,7499,44

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 31 lipiec do 30 listopada 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.367,1793,3220,763 554,7110,83
2.S-11115.367,1793,3220,765 014,4523,70
3.S-11215.367,1793,3220,765 468,0029,40
4.S-11315.367,1793,3220,764 527,2020,21
5.S-11415.367,1793,3220,764 685,7419,64
6.S-11515.367,1793,3220,764 065,0618,22
7.S-11615.367,1793,3220,765 122,8424,20

 

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108 798,74153,20

 

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja do 30 lipca 2023 r.

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.115.2022.156.XX.DJ z dnia 14 kwietnia 2023 r.  została zatwierdzona zmiana nr 4 XX taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 207 (2395) w dniu 14 kwietnia 2023 roku.

 

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Spółki Dobra Energia oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 maja 2023r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać  ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.

 

Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295), dalej jako: „Ustawa”, wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, który obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna cena dostawy ciepła – jest to cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.

 

Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana jest w sytuacji gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:

 • średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub
 • ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
 

Zgodnie z art. 14 Ustawy informujemy, że od dnia 1 maja 2023r. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie wobec Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy – stosować będzie:

 •  „cenę najniższą dostawy ciepła” dla grup S-110 – S-116 – tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, oraz
 • „maksymalną cenę dostawy ciepła” dla grupy G-110 – tj.  opublikowaną w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023r.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja do 30 lipca 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11013.360,6983,1419,393 554,7110,83
2.S-11113.360,6983,1419,395 014,4523,70
3.S-11213.360,6983,1419,395 468,0029,40
4.S-11313.360,6983,1419,394 527,2020,21
5.S-11413.360,6983,1419,394 685,7419,64
6.S-11513.360,6983,1419,394 065,0618,22
7.S-11613.360,6983,1419,395 122,8424,20

 

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-11012.293,6599,44

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja do 30 lipca 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.335,06100,6220,763 554,7110,83
2.S-11115.335,06100,6220,765 014,4523,70
3.S-11215.335,06100,6220,765 468,0029,40
4.S-11315.335,06100,6220,764 527,2020,21
5.S-11415.335,06100,6220,764 685,7419,64
6.S-11515.335,06100,6220,764 065,0618,22
7.S-11615.335,06100,6220,765 122,8424,20

 

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108 798,74153,20

 

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r.

 
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295). wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, który obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
Maksymalna cena dostawy ciepła – jest to cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.
 
Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana jest w sytuacji gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:
– średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub
– ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
 
Jednocześnie zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. informujemy, że MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie wobec Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy – stosować będzie „cenę najniższą dostawy ciepła” tj.
– dla grup S-110 – S-116 – średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, oraz
– dla grupy G-110 – ceny dostawy ciepła na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
Podsumowując, od dnia 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami nadal będą stosowane ceny i stawki opłat w wysokości obowiązującej od dnia 1 lutego 2023 r., a mianowicie:
 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11011.957,4983,0818,943.650,6711,10
2.S-11111.957,4983,0818,945.010,1123,68
3.S-11211.957,4983,0818,945.489,6329,51
4.S-11311.957,4983,0818,944.622,6420,62
5.S-11411.957,4983,0818,944.725,2219,80
6.S-11511.957,4983,0818,944.160,4818,63
7.S-11611.957,4983,0818,945.088,5524,04

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.116,15107,8021,093.650,6711,10
2.S-11115.116,15107,8021,095.010,1123,68
3.S-11215.116,15107,8021,095.489,6329,51
4.S-11315.116,15107,8021,094.622,6420,62
5.S-11415.116,15107,8021,094.725,2219,80
6.S-11515.116,15107,8021,094.160,4818,63
7.S-11615.116,15107,8021,095.088,5524,04

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.121.2022.597.XVI.AC z dnia 17 stycznia 2023 r. została zatwierdzona zmiana nr 2 XVI taryfy dla ciepła Michelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 27 (2215) w dniu 17 stycznia 2023 roku i wprowadzona do stosowania przez spółkę Michelin Polska z dniem 1 lutego 2023 r.

 

Informujemy, iż w rozliczeniach z Odbiorcami nowe ceny będą obowiązywać od dnia 1 lutego 2023 r.

 

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC, Dobra Energia, Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 lutego 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać  ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.

 

Jednocześnie przypominamy, iż Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”, zapewnia wsparcie dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, która obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.

Podsumowując, od dnia 1 lutego 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny i stawki opłat w wysokości:

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/MW/msc]
Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ]Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11011.957,4983,0818,943.650,6711,10
2.S-11111.957,4983,0818,945.010,1123,68
3.S-11211.957,4983,0818,945.489,6329,51
4.S-11311.957,4983,0818,944.622,6420,62
5.S-11411.957,4983,0818,944.725,2219,80
6.S-11511.957,4983,0818,944.160,4818,63
7.S-11611.957,4983,0818,945.088,5524,04

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:

L.P.Symbol grupy odbiorcówCena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ]Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1.S-11015.116,15107,8021,093.650,6711,10
2.S-11115.116,15107,8021,095.010,1123,68
3.S-11215.116,15107,8021,095.489,6329,51
4.S-11315.116,15107,8021,094.622,6420,62
5.S-11415.116,15107,8021,094.725,2219,80
6.S-11515.116,15107,8021,094.160,4818,63
7.S-11615.116,15107,8021,095.088,5524,04

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

 

L.P.Symbol grupy odbiorcówStawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1.G-1108.781,1871,03

 

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Archiwalne wersje taryf i cenników do pobrania
Taryfa obowiązująca od 15 grudnia 2022 do 31 stycznia 2023

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00