Ochrona środowiska

Ciepłownia Kortowo

 

Łączna moc znamionowa – 145 MW. Paliwo – miał węglowy i biomasa (współspalanie).

 

Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w Ciepłowni Kortowo pozwoliły na jej unowocześnienie i wyposażenie w układy skutecznie ograniczające emisję SO2, NOx i pyłu. Efektem zakończonego w 2022 r. projektu Modernizacji Ciepłowni jest zapewnienie możliwości dotrzymywania zaostrzonych standardów emisyjnych wynikających z dyrektywy IED i konkluzji BAT, które obowiązują od 01.01.2023 r.

 

Obecnie ciepłownia jest wyposażona – w niezbędnym zakresie – w układy ograniczające emisję tlenków azotu (SNCR) oraz oczyszczania spalin z dwutlenku siarki i pyłu (metoda półsucha z filtrami workowymi). Ciepłownia została podzielona na część podstawową i część szczytową, z których spaliny są odprowadzane osobnymi kanałami do nowego emitora. Na każdym z kanałów jest osobny układ pomiarowy (ciągły pomiar emisji).

 

W obiekcie znajduje się również moduł kogeneracyjny działający w oparciu o silniki gazowe, który wytwarza energię elektryczną (na własne potrzeby) oraz ciepło w kogeneracji (łączna znamionowa moc elektryczna 1,2 MW; cieplna 1,3 MW).

Kortowo BIO

 

Moc znamionowa – 25 MW. Paliwo – biomasa (zrębki drzewne).

 

Ciepłownia Kortowo BIO to nowoczesny obiekt wyposażony w układ odzysku ciepła ze spalin (UOC) pozwalający na uzyskanie dodatkowo 5 MW mocy, a także układ ograniczający emisję tlenków azotu (SNCR) oraz oczyszczania spalin z pyłu (odpylacz mechaniczny + filtr workowy).

 

Zobacz Tabelę emisyjności źródeł ciepła MPEC Sp. z o.o. pracujących na potrzeby Miejskiej Sieci Ciepłowniczej:

Ochrona środowiska w obszarze przesyłu

 

Spółka prowadzi szereg działań mających na celu ograniczanie strat przesyłu, stale modernizując sieć ciepłowniczą i dbając o jej stan techniczny.  Ponadto stała optymalizacja hydrauliczna źródeł ciepła oraz optymalizacja wykorzystywanych instalacji i urządzeń pozwala zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.

Pozostałe obszary

Poza ograniczaniem emisji do powietrza, nie zaniedbujemy także innych komponentów środowiska. Ścieki z nowoczesnej stacji płukania wymienników (niezbędnych do zapewnienia właściwej pracy węzłów cieplnych), są przed odprowadzeniem do kanalizacji oczyszczane w odpowiedniej instalacji. Także ścieki z mycia pojazdów przed odprowadzeniem do kanalizacji, sanitarnej są podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Podobnie jest w przypadku wód opadowych i roztopowych z terenu MPEC – przed odprowadzaniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, są oczyszczane w osadniku i separatorze lamelowym.

Spółka eksploatuje odpowiednie urządzenia i instalacje pozwalające na spełnienie wymagań prawnych i posiada wszystkie zezwolenia administracyjne, niezbędne do prowadzenia działalności.

 

Dywersyfikacja paliw

MPEC Sp. z o.o. sukcesywnie realizuje plan restrukturyzacji olsztyńskiego systemu ciepłowniczego w kierunku dywersyfikacji strumieni paliw, wykorzystywanych do produkcji ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.  Pod koniec 2019 r. do użytku została oddana ciepłownia Kortowo BIO, spalająca biomasę, natomiast w 2023 roku do miejskiej sieci trafi ciepło produkowane w kogeneracji w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Celem prowadzonych działań jest m. in. redukcja emisji CO2, bezpieczeństwo energetyczne oraz uniezależnienie się od wahań cenowych jednego rodzaju paliwa.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00