Przyłącz się do nas

1. Uzyskaj wstępną informację

Należy skontaktować się z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym w celu uzyskania wstępnej informacji o technicznych możliwościach podłączenia:

mrudzka@mpec.olsztyn.pl

mrusinowski@mpec.olsztyn.pl

tel.: 89 524 12 11

fax. 89 524 02 10

ul. Słoneczna 46, pokój nr 112 (I piętro)

 

2. Złóż wniosek

Po uzyskaniu potwierdzenia z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego o możliwości rozpoczęcia procedury formalnej, należy wystąpić z pismem o zapewnienie dostawy ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej lub w przypadku posiadania danych technicznych przyłączanego obiektu, wypełnić i złożyć „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej”.

Wniosek można pobrać w siedzibie MPEC Spółka z o.o. lub TUTAJ. Pismo lub wypełniony wniosek należy wysłać pocztą na adres Spółki lub złożyć osobiście w Kancelarii MPEC (pokój nr 2).

 

3. Otrzymaj „Warunki przyłączenia…” wraz z projektem Umowy o przyłączenie

Po dokonaniu szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej, wnioskodawca otrzymuje od MPEC  „Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna” wraz z projektem Umowy o przyłączenie. Umowa zawiera zasady finansowania i realizacji inwestycji.

 

4. Realizacja inwestycji

Po podpisaniu umowy o przyłączenie, następuje realizacja inwestycji wg ustaleń zawartych w umowie o przyłączenie.

 

5. Podpisz Umowę Sprzedaży Ciepła i korzystaj z dostarczonego ciepła

W celu korzystania z dostarczanego ciepła należy podpisać Umowę Sprzedaży Ciepła. Za podpisanie umowy odpowiada Dział Obsługi Odbiorców Ciepła:

tel. 89 524 12 08

email: boo@mpec.olsztyn.pl

ul. Słoneczna 46, pokój nr 117 (I piętro)

 

6. Wymagania dotyczące parametrów instalacji odbiorczych

Z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa energooszczędnego (procesy termomodernizacyjne istniejących budynków, nowe standardy energetyczne dla powstających obiektów), konieczność dostosowania do polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz potrzebę poprawy efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych, konieczne jest obniżenie parametrów instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego.

W związku z powyższym informujemy, że maksymalne, akceptowane przez naszą Spółkę parametry obliczeniowe instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego to 70/50 ° C (zasilanie/powrót).

 

Powyższe pozwoli na wieloaspektowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, zarówno na poziomie wytwarzania, przesyłu, a także konsumpcji energii. Ponadto ułatwi to dążenia naszej Spółki do osiągnięcia statusu efektywnego systemu energetycznego.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnianie powyższych parametrów przy składaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00