pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Taryfa dla ciepła i cennik

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2022 roku nr OGD.4210.61.2022.156.XX.DJ, została zatwierdzona zmiana XX taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 436 (1696)
w dniu 16 sierpnia 2022 roku.

Decyzja Prezesa URE

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 września 2022 r.
w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt. 4.2 taryfy MPEC Sp. z o.o.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 września 2022 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną [zł/MW/msc] Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła [zł/m3] Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
1. S-110 12.229,94 73,99 17,90 2.989,01 9,22
2. S-111 12.229,94 73,99 17,90 4.348,46 20,65
3. S-112 12.229,94 73,99 17,90 4.827,97 26,04
4. S-113 12.229,94 73,99 17,90 3.960,98 17,77
5. S-114 12.229,94 73,99 17,90 4.063,56 17,12
6. S-115 12.229,94 73,99 17,90 3.498,82 15,78
7. S-116 12.229,94 73,99 17,90 4.426,90 21,01

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW/msc] Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.781,18 71,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2022 roku nr OGD.4210.61.2022.156.XX.DJ, została zatwierdzona zmiana XX taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 436 (1696)
w dniu 12 lipca 2022 roku.

Decyzja Prezesa URE

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 20,425%.

W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 sierpnia 2022 r.
w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt. 4.2 taryfy MPEC Sp. z o.o.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2022 r.:

L.P. Symbol
grupy
odbiorców
Cena za moc
zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena
ciepła
[zł/GJ]
Cena
nośnika
ciepła
[zł/m3]
Stawka
opłaty stałej
za usługi
przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka
opłaty
zmiennej
za usługi
przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 12.252,30 65,97 17,90 2.832,64 8,77
2. S-111 12.252,30 65,97 17,90 4.192,08 19,93
3. S-112 12.252,30 65,97 17,90 4.671,60 25,22
4. S-113 12.252,30 65,97 17,90 3.804,61 17,10
5. S-114 12.252,30 65,97 17,90 3.907,19 16,49
6. S-115 12.252,30 65,97 17,90 3.342,45 15,10
7. S-116 12.252,30 65,97 17,90 4.270,53 20,29

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.781,18 71,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2022 roku nr OGD.4210.27.2022.597.XVI.AC, została zatwierdzona zmiana XVI taryfy dla ciepła Michelin Polska Sp. z o.o. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 368 (1628) w dniu 10 czerwca 2022 roku.

 

Decyzja Prezesa URE

Wprowadzenie zmiany taryfy dla ciepła przez Michelin Polska skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. /+/ 0,897%.


W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 lipca 2022 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt. 4.2 taryfy MPEC Sp. z o.o.


Ceny i stawki obowiązujące od 1 lipca 2022 r.:

L.P. Symbol
grupy
odbiorców
Cena za moc
zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena
ciepła
[zł/GJ]
Cena
nośnika
ciepła
[zł/m3]
Stawka
opłaty stałej
za usługi
przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka
opłaty
zmiennej
za usługi
przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 9.279,27 53,69 14,55 2.546,03 7,95
2. S-111 9.279,27 53,69 14,55 3.905,47 18,61
3. S-112 9.279,27 53,69 14,55 4.384,99 23,71
4. S-114 9.279,27 53,69 14,55 3.620,58 15,33
5. S-115 9.279,27 53,69 14,55 3.055,84 13,87
6. S-116 9.279,27 53,69 14,55 3.983,92 18,97

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

L.P. Symbol grupy
odbiorców
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty 
ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.781,18 71,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2022 roku nr OGD.4210.50.2021.156.XX.DJ, została zatwierdzona  XX Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 274 (1534) w dniu 6 maja 2022 r.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2022 roku


Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 26,18%.


Ceny i stawki obowiązujące od 21 maja 2022 r.:

L.P. Symbol
grupy
odbiorców

Cena za moc
zamówioną
[zł/MW/msc]

Cena
ciepła
[zł/GJ]
Cena
nośnika
ciepła 
[zł/m3]
Stawka
opłaty stałej
za usługi
przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka
opłaty
zmiennej
za usługi
przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 9.242,98 52,89 14,31 2.546,03 7,95
2. S-111 9.242,98 52,89 14,31 3.905,47 18,61
3. S-112 9.242,98 52,89 14,31 4.384,99 23,71
4. S-114 9.242,98 52,89 14,31 3.620,58 15,33
5. S-115 9.242,98 52,89 14,31 3.055,84 13,87
6. S-116 9.242,98 52,89 14,31 3.983,92 18,97

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

L.P. Symbol grupy
odbiorców
Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za
ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.781,18 71,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 


Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2021 roku nr OGD.4210.43.2021.156.XIX.KFr, została zatwierdzona Zmiana XIX Taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 440 (1170) w dniu 3 grudnia 2021 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 3 grudnia 2021 roku  

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 5,53%.

Ceny i stawki obowiązujące od 18 grudnia 2021 r.:

 

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 6.842,22 40,33 10,88 2.215,01 6,71
2.  S-111 6.842,22 40,33 10,88 3.442,53 16,12
3. S-112 6.842,22 40,33 10,88 3.918,62 21,86
4. S-114 6.842,22 40,33 10,88 3.211,43 14,18
5. S-115 6.842,22 40,33 10,88 2.618,57 12,17
6.  S-116 6.842,22 40,33 10,88 3.496,05 16,36

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 18 grudnia 2021 r.:

L.P.  Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 10.890,70 49,33
2.  K-110 - 53,62

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 12.8 °C
Prędkość wiatru: 1.7 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 871.9 m3/h
Moc źródła ciepła: 35.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 76.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.1 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 811.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 28.7 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 41.0 °C

facebook