pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Taryfa dla ciepła i cennik

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 30 lipca 2021 roku nr OGD.4210.29.2021.156.XIX.AC została zatwierdzona Zmiana XIX Taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 243 (973) w dniu 30 lipca 2021 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 30 lipca 2021 roku  

Ponadto informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.15.2021.597.XV.PWi z dnia 22 lipca 2021 r. została zatwierdzona Zmiana XV Taryfy dla ciepła Michelin Polska Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 231 (961) w dniu 22 lipca 2021 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 22 lipca 2021 roku  

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianach taryf dla ciepła przez MPEC i Michelin skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 8,442%.

Ceny i stawki obowiązujące od 14 sierpnia 2021 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 6.289,05 38,03 10,88 2.134,25 6,49
2. S-111 6.289,05 38,03 10,88 3.340,07 15,66
3. S-112 6.289,05 38,03 10,88 3.811,18 21,28
4. S-114 6.289,05 38,03 10,88 3.117,94 13,79
5. S-115 6.289,05 38,03 10,88 2.537,06 11,81
6. S-116 6.289,05 38,03 10,88 3.372,18 15,80


Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 14 sierpnia 2021 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 10.890,70 49,33
2. K-110 - 53,62

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 2 grudnia 2020 roku nr OGD.4210.14.2020.156.XIX.AC została zatwierdzona XIX Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 349 (682) w dniu 2 grudnia 2020 r.

Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje spadkiem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. /-/ 0,295%.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 5.564,02 34,10 10,54 2.085,68 6,35
2. S-111 5.564,02 34,10 10,54 3.282,48 15,40
3. S-112 5.564,02 34,10 10,54 3.762,60 21,02
4. S-114 5.564,02 34,10 10,54 3.069,36 13,58
5. S-115 5.564,02 34,10 10,54 2.488,49 11,59
6. S-116 5.564,02 34,10 10,54 3.336,77 15,64


Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 10.890,70 49,33
2. K-110 - 53,62

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 2 grudnia 2020 roku  OGD.4210.14.2020.156.XIX.AC - Biuletyn Branżowy URE - Ciepło Nr 349 (682) 

 


Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 16 lipca 2020 roku nr OGD.4210.17.2020.597.XV.PWi została zatwierdzona XV Taryfa dla ciepła Michelin Polska S.A. Taryfa ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 189 (532) w dniu 16 lipca 2020 r.

Informujemy, że Spółka Michelin Polska S.A. wprowadza do stosowania ceny ciepła wynikające z zatwierdzonej XV Taryfy dla ciepła z dniem 10 sierpnia 2020 r.

Ceny i stawki obowiązujące od 10 sierpnia 2020 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 5.527,50 34,99 10,47 3.371,90 14,51
2. S-112 5.527,50 34,99 10,47 3.792,19 19,95
3. S-113 5.527,50 34,99 10,47 3.249,80 14,47
4. S-114 5.527,50 34,99 10,47 2.977,49 12,41
5. S-115 5.527,50 34,99 10,47 2.526,24 10,98
6. S-116 5.527,50 34,99 10,47 3.428,55 14,74


Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 10 sierpnia 2020 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 9.950,00 56,15
2. K-110 - 53,95

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 16 lipca 2020 roku nr OGD.4210.17.2020.597.XV.PWi - Biuletyn Branżowy URE - Ciepło nr 189 (532) 

 


 

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 15 kwietnia 2020 roku nr OGD.4210.9.2020.597.XIV.PWi została zatwierdzona Zmiana dla XIV Taryfy dla ciepła Michelin Polska S.A. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 78 (421) w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że Spółka Michelin Polska S.A. wprowadza do stosowania ceny ciepła wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy z dniem 1 maja 2020 r.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja 2020 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 5.479,88 34,47 10,31 3.371,90 14,51
2. S-112 5.479,88 34,47 10,31 3.792,19 19,95
3. S-113 5.479,88 34,47 10,31 3.249,80 14,47
4. S-114 5.479,88 34,47 10,31 2.977,49 12,41
5. S-115 5.479,88 34,47 10,31 2.526,24 10,98
6. S-116 5.479,88 34,47 10,31 3.428,55 14,74


Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 1 maja 2020 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 9.950,00 56,15
2. K-110 - 53,95

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 15 kwietnia 2020 roku nr OGD.4210.9.2020.597.XIV.PWi - Biuletyn Branżowy URE - Ciepło nr 78 (421). 

 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 27 lutego 2020 roku nr OGD.4210.48.2019.156.XVIII.PWi została zatwierdzona Zmiana dla XVIII Taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 45 (388) w dniu 27 lutego 2020 r. 

Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła przez MPEC skutkowało wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 3,35%.  

Ceny i stawki obowiązujące od 15 marca do 30 kwietnia 2020 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 5.289,60 32,37 9,69 3.371,90 14,51
2. S-112 5.289,60 32,37 9,69 3.792,19 19,95
3. S-113 5.289,60 32,37 9,69 3.249,80 14,47
4. S-114 5.289,60 32,37 9,69 2.977,49 12,41
5.  S-115 5.289,60 32,37 9,69 2.526,24 10,98
6. S-116 5.289,60 32,37 9,69 3.428,55 14,74

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, obowiązujące od 15 marca do 30 kwietnia 2020 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 9.950,00 56,15
2. K-110 -

53,95

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 27 lutego 2020 roku nr OGD.4210.48.2019.156.XVIII.PWi - Biuletyn Branżowy URE - Ciepło Nr 45 (388). 


Ceny i stawki, które obowiązywały od 20 sierpnia 2019 do 14 marca 2020 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 5.046,06 31,37 9,69 3.340,81 13,94
2. S-112 5.046,06 31,37 9,69 3.761,10 19,35
3. S-113 5.046,06 31,37 9,69 3.218,71 13,90
4. S-114 5.046,06 31,37 9,69 2.946,40 11,85
5. S-115 5.046,06 31,37 9,69 2.495,16 10,41
6.  S-116 5.046,06 31,37 9,69 3.397,47 14,18

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązywały od 20 sierpnia 2019 do 14 marca 2020 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 9.747,78 56,09
2. K-110 - 53,95

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 1 sierpnia 2019 r. nr OGD.4210.9.2019.156.XVIII.PWi - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 10 maja 2019 r. nr OGD.4210.7.2019.597.XIV.KG - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook