pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Taryfa dla ciepła i cennik

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2018 r. nr OGD.4210.31.11.2018.156.XVII.MBR1 została zatwierdzona zmiana XVII Taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Zmiana wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 grudnia 2018 r., pozycja 5408. 

Informujemy, iż ceny ciepła i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy MPEC będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 2,538% w ujęciu średniorocznym.  

Ceny i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 4.501,22 28,48 8,96 3.319,66 13,62
2. S-112 4.501,22 28,48 8,96 3.518,40 18,75
3. S-113 4.501,22 28,48 8,96 3.260,76 13,42
4. S-114 4.501,22 28,48 8,96 2.941,78 11,55
5. S-115 4.501,22 28,48 8,96 2.458,10 10,24

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.539,54 49,77
2. K-110 - 47,70

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 13 grudnia 2019 r. nr OGD.4210.31.11.2018.156.XVII.MBR1 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Ceny i stawki, które obowiązywały od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 4.297,56 27,65 8,96 3.284,13 13,48
2. S-112 4.297,56 27,65 8,96 3.487,64 18,59
3. S-113 4.297,56 27,65 8,96 3.224,71 13,27
4. S-114 4.297,56 27,65 8,96 2.914,28 11,44
5. S-115 4.297,56 27,65 8,96 2.438,18 10,16

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązywały od 1 lipca 2018 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.535,40 46,70
2. K-110 - 47,70

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 15 czerwca 2018 r. nr OGD.4210.36.12.2017.2018.156.XVII.RSt - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 28.4 °C
Prędkość wiatru: 3.6 m/s
Nasłonecznienie: 840.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 0.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 0.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 0.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 759.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 18.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 0.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 0.0 °C

facebook