pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Taryfa dla ciepła i cennik

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2018 r. nr OGD.4210.36.12.2017.2018.156.XVII.RSt została zatwierdzona XVII Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 15 czerwca 2018 r., pozycja 2716. 

Informujemy, iż ceny ciepła i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej taryfy MPEC będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2018r. 

Nowa taryfa MPEC (obowiązujaca od 1 lipca 2018 r.) oraz wprowadzona z dniem 1 kwietnia 2018 r. taryfa Michelin Polska, skutkują wzrostem średniorocznych cen ciepła i stawek opłat za usługi przesyłowe dla Odbiorców o ok. 1,138%.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 lipca 2018 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 4.297,56 27,65 8,96 3.284,13 13,48
2. S-112 4.297,56 27,65 8,96 3.487,64 18,59
3. S-113 4.297,56 27,65 8,96 3.224,71 13,27
4. S-114 4.297,56 27,65 8,96 2.914,28 11,44
5. S-115 4.297,56 27,65 8,96 2.438,18 10,16

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, obowiązujące od 1 lipca 2018 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców tawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.535,40 46,70
2. K-110 - 47,70

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 15 czerwca 2018 r. nr OGD.4210.36.12.2017.2018.156.XVII.RSt - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Ceny i stawki, które obowiązywały od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 4.088,28 27,31 8,72 3.099,55 13,95
2. S-112 4.088,28 27,31 8,72 3.172,59 19,29
3. S-113 4.088,28 27,31 8,72 2.960,58 13,72
4. S-114 4.088,28 27,31 8,72 2.830,09 12,37
5. S-115 4.088,28 27,31 8,72 2272,22 10,69

Ceny i stawki, które obowiązywały odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła od 1 marca 2017 do 30 czerwca 2018 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.426,85 45,84
2.  K-110 - 43,82

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 10 lutego 2017 r. nr OGD.4210.44.14.2016.2017.156.XVI.DJ - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook