pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Taryfa dla ciepła i cennik

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2021 roku nr OGD.4210.43.2021.156.XIX.KFr, została zatwierdzona Zmiana XIX Taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 440 (1170) w dniu 3 grudnia 2021 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 3 grudnia 2021 roku  

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 5,53%.

Ceny i stawki obowiązujące od 18 grudnia 2021 r.:

 

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 6.842,22 40,33 10,88 2.215,01 6,71
2.  S-111 6.842,22 40,33 10,88 3.442,53 16,12
3. S-112 6.842,22 40,33 10,88 3.918,62 21,86
4. S-114 6.842,22 40,33 10,88 3.211,43 14,18
5. S-115 6.842,22 40,33 10,88 2.618,57 12,17
6.  S-116 6.842,22 40,33 10,88 3.496,05 16,36

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 18 grudnia 2021 r.:

L.P.  Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 10.890,70 49,33
2.  K-110 - 53,62

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 30 lipca 2021 roku nr OGD.4210.29.2021.156.XIX.AC została zatwierdzona Zmiana XIX Taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 243 (973) w dniu 30 lipca 2021 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 30 lipca 2021 roku 

Ponadto informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.15.2021.597.XV.PWi z dnia 22 lipca 2021 r. została zatwierdzona Zmiana XV Taryfy dla ciepła Michelin Polska Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 231 (961) w dniu 22 lipca 2021 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 22 lipca 2021 roku  

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianach taryf dla ciepła przez MPEC i Michelin skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 8,442%.

Ceny i stawki obowiązujące od 14 sierpnia 2021 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 6.289,05 38,03 10,88 2.134,25 6,49
2. S-111 6.289,05 38,03 10,88 3.340,07 15,66
3. S-112 6.289,05 38,03 10,88 3.811,18 21,28
4. S-114 6.289,05 38,03 10,88 3.117,94 13,79
5. S-115 6.289,05 38,03 10,88 2.537,06 11,81
6. S-116 6.289,05 38,03 10,88 3.372,18 15,80


Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 14 sierpnia 2021 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 10.890,70 49,33
2. K-110 - 53,62

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 2 grudnia 2020 roku nr OGD.4210.14.2020.156.XIX.AC została zatwierdzona XIX Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 349 (682) w dniu 2 grudnia 2020 r.

Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje spadkiem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. /-/ 0,295%.

Ceny i stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 5.564,02 34,10 10,54 2.085,68 6,35
2. S-111 5.564,02 34,10 10,54 3.282,48 15,40
3. S-112 5.564,02 34,10 10,54 3.762,60 21,02
4. S-114 5.564,02 34,10 10,54 3.069,36 13,58
5. S-115 5.564,02 34,10 10,54 2.488,49 11,59
6. S-116 5.564,02 34,10 10,54 3.336,77 15,64


Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 10.890,70 49,33
2. K-110 - 53,62

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 2 grudnia 2020 roku  OGD.4210.14.2020.156.XIX.AC - Biuletyn Branżowy URE - Ciepło Nr 349 (682) 

 


 

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook