pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Taryfa dla ciepła i cennik

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2022 roku nr OGD.4210.50.2021.156.XX.DJ, została zatwierdzona  XX Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 274 (1534) w dniu 6 maja 2022 r.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2022 roku


Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 26,18%.


Ceny i stawki obowiązujące od 21 maja 2022 r.:

L.P. Symbol
grupy
odbiorców

Cena za moc
zamówioną
[zł/MW/msc]

Cena
ciepła
[zł/GJ]
Cena
nośnika
ciepła 
[zł/m3]
Stawka
opłaty stałej
za usługi
przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka
opłaty
zmiennej
za usługi
przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 9.242,98 52,89 14,31 2.546,03 7,95
2. S-111 9.242,98 52,89 14,31 3.905,47 18,61
3. S-112 9.242,98 52,89 14,31 4.384,99 23,71
4. S-114 9.242,98 52,89 14,31 3.620,58 15,33
5. S-115 9.242,98 52,89 14,31 3.055,84 13,87
6. S-116 9.242,98 52,89 14,31 3.983,92 18,97

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:

L.P. Symbol grupy
odbiorców
Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za
ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.781,18 71,03

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 


Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2021 roku nr OGD.4210.43.2021.156.XIX.KFr, została zatwierdzona Zmiana XIX Taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 440 (1170) w dniu 3 grudnia 2021 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 3 grudnia 2021 roku  

Wprowadzenie nowych cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 5,53%.

Ceny i stawki obowiązujące od 18 grudnia 2021 r.:

 

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-110 6.842,22 40,33 10,88 2.215,01 6,71
2.  S-111 6.842,22 40,33 10,88 3.442,53 16,12
3. S-112 6.842,22 40,33 10,88 3.918,62 21,86
4. S-114 6.842,22 40,33 10,88 3.211,43 14,18
5. S-115 6.842,22 40,33 10,88 2.618,57 12,17
6.  S-116 6.842,22 40,33 10,88 3.496,05 16,36

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 18 grudnia 2021 r.:

L.P.  Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 10.890,70 49,33
2.  K-110 - 53,62

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 11.5 °C
Prędkość wiatru: 0.7 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 139.1 m3/h
Moc źródła ciepła: 5.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 75.7 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 47.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 752.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 22.4 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 70.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.0 °C

facebook