pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Taryfa dla ciepła i cennik

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr OGD.4210.9.2019.156.XVIII.PWi została zatwierdzona XVIII Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 5 sierpnia 2019 r., pozycja 3952. 

Informujemy, iż ceny ciepła i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej zmiany taryfy MPEC będą obowiązywać od dnia 20 sierpnia 2019 r. 

Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 5,712%.  

Ceny i stawki obowiązujące od 20 sierpnia 2019 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 5.046,06 31,37 9,69 3.340,81 13,94
2. S-112 5.046,06 31,37 9,69 3.761,10 19,35
3. S-113 5.046,06 31,37 9,69 3.218,71 13,90
4. S-114 5.046,06 31,37 9,69 2.946,40 11,85
5.  S-115 5.046,06 31,37 9,69 2.495,16 10,41
6. S-116 5.046,06 31,37 9,69 3.397,47 14,18

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązują od 20 sierpnia 2019 r.:

L.P. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 9.747,78 56,09
2. K-110 -

53,95

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 1 sierpnia 2019 r. nr OGD.4210.9.2019.156.XVIII.PWi - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


Ceny i stawki, które obowiązywały od 1 czerwca do 19 sierpnia 2019 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 4.599,81 29,58 9,24 3.319,66 13,62
2. S-112 4.599,81 29,58 9,24 3.518,40 18,75
3. S-113 4.599,81 29,58 9,24 3.260,76 13,42
4. S-114 4.599,81 29,58 9,24 2.941,78 11,55
5. S-115 4.599,81 29,58 9,24 2.458,10 10,24

Stawki dot. odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, które obowiązywały od 1 czerwca do 19 sierpnia 2019 r.:

L.p. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.539,54 49,77
2. K-110 - 47,70

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 13 maja 2019 r. nr OGD.4210.7.2019.597.XIV.KG - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 4.8 °C
Prędkość wiatru: 4.6 m/s
Nasłonecznienie: 57.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1606.1 m3/h
Moc źródła ciepła: 51.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 71.6 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.8 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1079.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 36.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 69.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook