Projekt pn. Modernizacja Ciepłowni Kortowo w celu ograniczenia emisji

logotyp nfoś

W dniu 6 marca 2019 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie w formie pożyczki projektu pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo w celu ograniczenia emisji”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach programu priorytetowego nr 5.8.1 „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”.

Umowa przewiduje współfinansowanie projektu do kwoty 36,7 mln zł. Kwota pożyczki pozwoli na pokrycie 75% kosztów kwalifikowanych projektu, a pozostała część nakładów inwestycyjnych pokryta zostanie ze środków własnych MPEC.

Umowa zakłada realizację głównego celu Programu, jakim jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez następujące działania inwestycyjne:

 1. budowa instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu,
 2. budowa instalacji oczyszczania spalin (odsiarczanie i odpylanie) wraz z infrastrukturą związaną (kanały spalin, nowy komin, monitoring emisji),
 3. poprawa stanu technicznego kotła K-3, jednego z pięciu obecnie eksploatowanych kotłów wodnych WR-25.

Dokonanie tak istotnej modernizacji Ciepłowni Kortowo będzie konieczne ze względu na wejście w życie, począwszy od 2023 roku, zaostrzonych wymogów dotyczących emisji określonych w dyrektywie 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. „dyrektywa IED”).

W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Szczegółowe cele Projektu obejmują ograniczenie, począwszy od 2022 roku, emisji:

 • dwutlenku siarki o ok. 217,77 Mg/rok,
 • tlenków azotu o ok. 29,38 Mg/rok;
 • pyłów o średnicy w przedziale 2,5 – 10 mikrometra o ok. 15,73 Mg/rok.

Filmy dot. projektu:

Komin MPEC-u zniknął z krajobrazu Olsztyna https://youtu.be/J7b9c7sX0Ys

Modernizacja ciepłowni Kortowo – https://youtu.be/arvX27mqTfQ

3o7a1181
3o7a1183
dji_0562
dji_0573

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00