Działanie 9.2 Programu Infrastruktura i Środowisko – „Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań”

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt „Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań” został zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

System ciepłowniczy w Olsztynie funkcjonuje od końca lat 50-tych XX w. MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie prowadzi sukcesywną wymianę wyeksploatowanej sieci cieplnej z jednoczesną optymalizacją średnic wymienianych rurociągów. Modernizowane są głównie sieci charakteryzujące się długim okresem eksploatacji, typowane do wymiany na podstawie stwierdzonego w trakcie okresowego przeglądu, złego stanu technicznego. W pierwszej kolejności uwzględniane są w planach sieci o strategicznym – dla zapewnienia niezawodności dostawy ciepła do odbiorców – znaczeniu.

Analizując potrzeby inwestycyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie brano pod uwagę zarówno braki wynikające ze stanu technicznego systemu dystrybucji ciepła, potrzeby inwestycyjne w odniesieniu do planowanego popytu na usługi przedsiębiorstwa, jak i potrzeby inwestycyjne związane z uporządkowaniem, racjonalizacją i minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko funkcjonowania istniejącego systemu.

Na zakres zaplanowanej przez przedsiębiorstwo inwestycji w głównej mierze wpływ miały dwa czynniki z wymienionych powyżej: stan techniczny miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne. Oba te czynniki są ze sobą ściśle powiązane, gdyż sprawność funkcjonowania systemu dystrybucji ciepła w bezpośredni sposób ma wpływ na wielkość strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła w miejskim systemie dystrybucyjnym Olsztyna, a co za tym idzie – na wielkość zużycia paliwa węglowego stosowanego w dwóch istniejących źródła zasilających miejską sieć ciepłowniczą.

Korzyści z realizacji projektu:

 • redukcja emisji CO2 do astmofery o 6,005 tys. ton/rok;
 • zmniejszenie strat energii w procesie dystrybucji ciepła w olsztyńskim systemie ciepłowniczym o 57 471 GJ/rok;
 • zminimalizowanie ryzyka awarii oraz zdalny monitoring sieci.

Całkowita wartość projektu wynosi 39 192 480,94 zł brutto,

z czego dofinansowanie wyniosło 15 958 679,02 zł.

Projekt obejmował 28 zadań, realizowanych na terenie całego Olsztyna, co obrazuje mapa poniżej.

1. Budowa sieci cieplnej DN500 polegająca na wykonaniu dodatkowego wyjścia z Ciepłowni Kortowo do komory A2.

2. Wymiana sieci rozdzielczej od komory N7-1 do ul. Świtezianki 2, 4.

3. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego ul. Korczaka w rejonie OSM.

4. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego OSM przy ul. Warszawskiej 69 (Polna, Profesorska, Warszawska).

5. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wyszyńskiego – Żołnierska i Wyszyńskiego 16 od komory P8-11.

6. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego – Polmozbyt (P6-23; P6-31).

7. Przebudowa sieci tradycyjnej na preizolowaną Piłsudskiego (P7; P6-5 i PW).

8. Przebudowa osiedlowej sieci przy ul. Augustowskiej (P6-5; PW).

9. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego (P6-13; P6-21).

10. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego SM Jaroty, ul. Barcza 23.

11. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Lubelska – I etap.

12. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Lubelska – II etap.

13. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Lubelska – III etap.

14. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego.

15. Przebudowa sieci ciepłowniczej Piłsudskiego (P6; Sprzętowa).

16. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Kołobrzeska – Partyzantów.

17. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sienkiewicza – Okrzei.

18. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Żiżki.

19. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Warszawska – Na Skarpie.

20. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Osińskiego.

21. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Metalowa.

22. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Kołobrzeska.

23. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. 22-ego Stycznia.

24. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Leonharda.

25. Izolacja cieplna zaworów w komorach.

26. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego II etap.

27. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego III etap.

28. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Warszawskiej od komory A8 do komory A11.

W efekcie przebudowy 17,6 km miejskiej sieci ciepłowniczej w latach 2007-2015, skrócono ją o 4,0 km, a zyskano 13,6 km nowoczesnej sieci preizolowanej.

Cele projektu:

 • zapobieżenie postępującej degradacji sieci ciepłowniczej;
 • tworzenie infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku;
 • zwiększenie efektywności energetycznej olsztyńskiego systemu ciepłowniczego;
 • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego dostaw ciepła do odbiorców;
 • zminimalizowanie ryzyka awarii sieci oraz przyspieszenie lokalizacji uszkodzeń;
 • estetyzacja przestrzeni miejskiej poprzez likwidację sieci napowietrznych.

Broszura podsumowująca Projekt: BROSZURA

Spotkanie podsumowujące projekt – notatka z galerią zdjęć


GALERIA ZDJĘC Z ETAPÓW REALIZACJI PROJEKTU

 

Rok 2012

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelska – III etap

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego 

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 22 Stycznia

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Leonharda 

 

Rok 2013

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sienkiewicza – Okrzei

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żiżki

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego

Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Metalowej

 

Rok 2014

Przebudowa sieci w rejonie ul. Kołobrzeska-Partyzantów

Przebudowa sieci w rejonie ul. Kołobrzeskiej

Przebudowa sieci w rejonie ul. Warszawskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00