Działanie 1.5 Programu Infrastruktura i Środowisko – Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I

W dniu 31.10.2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r., po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej listy projektów zidentyfikowanych jako projekty komplementarne wspierane z POIiŚ w ramach trybu pozakonkursowego. Niemal dwa lata trwały uzgodnienia w zakresie możliwości finansowania projektu w ramach Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Olsztyna — Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W Strategii wskazano szereg koniecznych działań, by Olsztyn stał się nie tylko nowoczesnym miastem wojewódzkim o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych, ale żeby konkurował z innymi miastami w Polsce i za granicą o miejsca pracy, turystów, a także przyciągał nowych mieszkańców. Jednym z takich działań jest właśnie projekt MPEC, w ramach którego w latach 2017-2020 prowadzone będą zadania inwestycyjne związane z przebudową sieci ciepłowniczej oraz układów zasilania z grupowych węzłów cieplnych na węzły indywidualne w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta. Działania realizowane w ramach projektu mają na celu zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom i mieszkankom, minimalizację strat ciepła, oszczędność surowców energetycznych oraz poprawę wskaźników ekologicznych przedsiębiorstwa.

W efekcie realizacji projektu, dzięki przebudowie ponad 14 km sieci oraz budowie ponad 70 nowych węzłów indywidualnych, nastąpi zmniejszenie strat energii cieplnej o ponad 30 tys. GJ w skali roku, począwszy od roku 2021, oraz redukcja dwutlenku węgla o niemal 3 tys. ton rocznie. W ramach projektu planuje się również wyposażenie systemu ciepłowniczego w specjalistyczne narządzie informatyczne nadzorujące optymalizację procesu dystrybucji i sprzedaży ciepła.

W roku 2017 trwała realizacja dziesięciu zadań inwestycyjnych, których Wykonawcy zostali wybrani w dwóch postępowaniach ogłoszonych w trybie przetargów nieograniczonych. Były to zadania związane z przebudową sieci w rejonie ulic: Mazurskiej, Wyspiańskiego, Wiecherta, Dybowskiego oraz Sikorskiego. Z kolei przebudowa układów zasilania z grupowych węzłów cieplnych na węzły indywidualne była dokonywana w takich lokalizacjach, jak: ul. Barcza, ul. Burskiego, ul. Świtycz-Widackiej, ul. Okulickiego i ul. Małeckiego.

Z kolei w roku 2018 przebudowane zostały sieci w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Żelaznej-Towarowej, Mroza, Dybowskiego oraz Marii Curie-Skłodowskiej, jak również przebudowane są węzły cieplne w budynkach przy ulicy Mrongowiusza. Rok 2019 to prace przy ulicy Wojska Polskiego oraz Grunwaldzkiej. Zakłada się, że rzeczowy zakres całego projektu zostanie zrealizowany do końca grudnia 2023 roku.

Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 31,6 mln zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ok. 19,9 mln zł. Oznacza to, że przyznana dotacja zapewni finansowanie projektu w ponad 63%. Na współfinansowanie projektu w kwocie 11,7 mln zł została podpisana umowa o pożyczkę ze środków krajowych NFOŚiGW.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00