Działanie 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko – Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę

W dniu 09.11.2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu 2017 r. Projekt polega na budowie nowej kotłowni wyposażonej w jeden kocioł wodny o mocy znamionowej 25 MW zasilany biomasą w postaci zrębki drzewnej. W efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o ok. 136 111 MWh/rok, uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o 25 MWt możliwej dzięki budowie jednostki oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i komfortu życia mieszkańców i mieszkanek Olsztyna i okolic, poprzez redukcję emisji CO2 o 60 470 Mg/rok.

W dniu 20.12.2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wykorzystującej biomasę. W dniu 04.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Aktualnie trwa realizacja prac zgodnie z harmonogramem inwestycji. Od stycznia 2018 r. nadzór nad robotami budowlanymi pełni podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym jako Inżynier Kontrakt dla projektu.

Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 44 mln zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ok. 21,6 mln zł. Oznacza to, że przyznana dotacja zapewni finansowanie projektu w ponad 49%. Na współfinansowanie projektu w kwocie 22,4 mln zł została podpisana umowa o pożyczkę ze środków krajowych NFOŚiGW.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00