pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Odpowiedzialność społeczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie od początku swego istnienia współdziała zarówno z bliższym, lokalnym jak i dalszym otoczeniem w różnych sferach. Dla władz i pracowników Spółki bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza nie tylko spełnienie wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale także stałe inwestycje w zasoby ludzkie,  ochronę środowiska i relacje z otoczeniem.

Dbamy o relacje z klientem poprzez:

 • dołożenie wszelkich starań, aby jakość obsługi klienta była na jak najwyższym poziomie. Co roku przeprowadzamy Analizę Percepcji Klientów naszej Spółki;
 • rzetelne informowanie o prowadzonych inwestycjach, remontach, awariach (poprzez stronę internetową, komunikację z administracją nieruchomości, a także komunikaty w mediach lokalnych);
 • współpracę z partnerami biznesowymi – spółkami miejskimi, instytucjami oraz firmami prywatnymi;
 • stałe poszerzanie kanałów komunikacji - od sierpnia 2015 roku funkcjonuje profil na Facebooku o nazwie Dobra Energia Olsztyna, firma posiada także profil na kanale Youtube o nazwie DobraEnergiaTV

Dbamy o relacje wewnątrz firmy poprzez:

 • inwestycje w zasoby ludzkie oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • staże, praktyki oraz program mentoringu dla nowo zatrudnionych pracowników;
 • wspieranie pozapracowniczej, społecznej, kulturalnej oraz sportowej aktywności pracowników (szczegóły w zakładce "Wspieramy aktywność pracowniczą"),
 • pracownicze konkursy i premie motywacyjne (m. in. konkurs „Podziel się pomysłem” na najlepszy projekt, poprawiający funkcjonowanie Spółki),
 • komunikację za pomocą Informatora MPEC - czasopisma opisującego najważniejsze wydarzenia z życia Spółki. 

Dbamy o relacje ze społeczeństwem poprzez:

 • wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych - konkursów, festiwali, koncertów, akcji charytatywnych (opis inicjatyw w zakładce "Wspieramy społeczność lokalną");
 • współpracę z placówkami oświatowymi i medycznymi m. in.  stała współpraca z olsztyńskim Szpitalem Dziecięcym, Olsztyńskim Hospicjium "Palium", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom ARKA oraz olsztyńskim Telefonem Zaufania, pod nazwą „Ogrzewamy serduszka”;
 • obecność na olsztyńskich festynach integracyjnych;
 • aktywizację sportową dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych drużyn sportowych (Warmia Traveland, UKS Szczypiorniak);
 • działalność edukacyjną (cykl wycieczek po Ciepłowni, Dni Otwarte, lekcje o tematyce ekologicznej, wsparcie konkursów prowadzonych w placówkach edukacyjnych);
 • wsparcie olsztyńskiego środowiska akademickiego (wsparcie inicjatyw studenckich oraz badań naukowych, związanych z działalnością Spółki).

Dbałość o środowisko naturalne poprzez:

 • prowadzenie kampanii informacyjnych nt. efektywnego wykorzystywania energii;
 • program Zrównoważone Wykorzystanie Energii w placówkach edukacyjnych;
 • działalność edukacyjną - lekcje ekologiczne połączone z wycieczkami do Ciepłowni Kortowo, warsztaty związane z oszczędzaniem energii, ekologią oraz recyklingiem;
 • stały monitoring oraz redukcję emisji pyłów (w ciągu ostatnio 10 lat emisja pyłów w wyniku spalania węgla spadła o 80%).
   

Spółka MPEC była inicjatorem utworzenia Olsztyńskiej Rady na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa skupiającej największych odbiorców ciepła. Patronowała powstaniu Warmińsko – Mazurskiego Klastra „Razem Cieplej”. Jest także współzałożycielem i członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

 

Szczegóły dotyczące współpracy i wsparcia: 

Dział Marketingu MPEC Olsztyn

e-mail: marketing@mpec.olsztyn.pl

tel. 89 524 12 14 lub 504 479 745

Pakiet sponsorski - wytyczne graficzne i tekstowe

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 13.0 °C
Prędkość wiatru: 0.6 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 928.6 m3/h
Moc źródła ciepła: 36.6 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 75.3 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 836.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 29.7 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook