Specjalista ds. monitorowania procesów – umowa na zastępstwo

OFERTA  PRACY
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie  poszukuje  kandydatów/tek   na  stanowisko:

 

Specjalista ds. monitorowania procesów – umowa na zastępstwo

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe: ochrona środowiska lub techniczne związane z zakresem obowiązków;
 • 3 lata doświadczenia (ochrona środowiska, metrologia, pomiary);
 • znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem biurowym.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • praktyka w obsłudze/nadzorze nad systemami pomiarowymi w ochronie środowiska;
 • praktyka w wykonywaniu pomiarów emisji w obiektach przemysłowych;
 • doświadczenia związane z nadzorem nad jakością w gospodarce paliwami w ciepłownictwie/energetyce.

 

Zakres powierzonych obowiązków:

 • monitorowanie parametrów pracy urządzeń i układów pomiarowych związanych z ciągłym pomiarem emisji w Ciepłowni Kortowo. Inicjowanie działań serwisowych (naprawy oraz inne działania wynikające z DTR i wymagań prawnych) zapewnienie ciągłości pracy ww. urządzeń,
 • zapewnienie wymaganej jakości danych pochodzących z ww. urządzeń i układów pomiarowych zainstalowanych w Ciepłowni Kortowo i uzyskiwanych z pomiarów zleconych,
 • zbieranie i przetwarzanie danych uzyskanych z systemów pomiarowych MPEC i analiz laboratoriów zewnętrznych m.in. na potrzeby sprawozdawczości i sporządzenia rocznego raportu o emisji dwutlenku węgla,
 • archiwizowanie ww. danych, w tym prowadzenie ewidencji ilości i jakości paliw, produkcji ciepła i czasu pracy kotłów,
 • przekazywanie ww. danych i raportów do odpowiednich k.o. MPEC,
 • przygotowanie i kompletowanie korespondencji związanej z ww. działaniami,
 • znajomość przepisów prawnych i norm odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań,
 • opracowanie analiz, wniosków i opinii (odpowiednio do zakresu zadań),
 • udział we wdrażaniu rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych – w zakresie związanym z monitorowaniem procesów (odpowiednio do zakresu),
 • współpraca w ramach zadań Działu ds. Ochrony Środowiska i Laboratorium (odpowiednio w ramach prac zleconych przez przełożonych),
 • współpraca z Pełnomocnikiem ds. ZSZ i Koordynatorami ds. Ochrony Środowiska i BHP w zakresie wynikającym z obowiązków ustanowionych odpowiednimi dokumentami szczegółowymi.

 

Oferujemy:

 • dobre i stabilne warunki wynagradzania,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych.

 

Osoby spełniające warunki i zainteresowane przedstawioną ofertą proszone są o składanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46 (10-710 Olsztyn) moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na Specjalisty ds. monitorowania procesów – umowa na zastępstwo. Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46 (10-710 Olsztyn), również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

do Kancelarii w siedzibie Spółki (Olsztyn, ul. Słoneczna 46) lub na adres e-mail: rekrutacja@mpec.olsztyn.pl  do dnia 18.07.2024 r. Szczegółowe informacje pod nr tel. 895241233.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

(kod pocztowy: 10-710) przy ul. Słonecznej 46, tel.: 895240304, www.mpec.olsztyn.pl, zwana dalej „Spółką”.

2. W Spółce powołano Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe adres e-mail: mpolakowska@mpec.olsztyn.pl, Telefon: 8952341207

3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. monitorowania procesów.  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na stanowisko Specjalisty ds. monitorowania procesów.

6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury na stanowisko Specjalisty ds. monitorowania procesów.

7.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną zniszczone.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00