Elektromonter do 15 kV

OFERTA  PRACY
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie  poszukuje  kandydatów/tek   na  stanowisko:

 

Elektromonter do 15 kV

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie techniczne o profilu elektroenergetyka lub pokrewne,
 • posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych Gr. 1 „E” w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,
 • rok doświadczenia zawodowego w przedmiotowej specjalności.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe w przedmiotowej specjalności,
 • posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych Gr. 2 „E” oraz Gr. 3 „E”,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjne,
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),
 • znajomość układów automatyki przemysłowej.

 

Zakres powierzonych obowiązków:

 • eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych Ciepłowni oraz obiektów pomocniczych o napięciu powyżej 1 kV,
 • realizacja prac konserwacyjnych, remontowych i inwestycyjnych w zakresie elektrycznym,
 • wykonywanie przełączeń w układach elektrycznych wynikających z potrzeb eksploatacyjnych i remontowych,
 • usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na obiektach Ciepłowni,
 • prowadzenie dokumentacji ruchowej.

 

Oferujemy:

 • dobre i stabilne warunki wynagradzania,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych.

 

Osoby spełniające warunki i zainteresowane przedstawioną ofertą proszone są o składanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46 (10-710 Olsztyn) moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko elektromonter do 15 kV. Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46 (10-710 Olsztyn), również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

do Kancelarii w siedzibie Spółki (Olsztyn, ul. Słoneczna 46) lub na adres e-mail: rekrutacja@mpec.olsztyn.pl  do dnia 26.05.2024 r. Szczegółowe informacje pod nr tel. 515 151 434.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

(kod pocztowy: 10-710) przy ul. Słonecznej 46, tel.: 895240304, www.mpec.olsztyn.pl, zwana dalej „Spółką”.

2. W Spółce powołano Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe adres e-mail: mpolakowska@mpec.olsztyn.pl, Telefon: 8952341207

3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko Elektromonter do 15 kV. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na stanowisko Elektromonter do 15 kV.

6. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury na stanowisko Elektromonter do 15 kV.

7.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną zniszczone.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00