Informacja z dn. 5.10. 2022 – średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą

Szanowni Państwo,

Uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”– podmioty uprawnione otrzymają wsparcie poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Oznacza to, iż:

 • MPEC w rozliczeniach z uprawnionymi Odbiorcami, tj. wymienionymi w pkt. 4.1 Ustawy, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. – stosować będzie: cenę ciepła (zł/GJ), cenę za zamówioną moc cieplną (zł/MW) oraz cenę nośnika ciepła (zł/m3) w wysokości pomniejszonej o rekompensatę;
 • MPEC w rozliczeniach z pozostałymi Odbiorcami stosować będzie: cenę ciepła (zł/GJ), cenę za zamówioną moc cieplną (zł/MW) oraz cenę nośnika ciepła (zł/m3) w wysokości wynikającej z zatwierdzonej dnia 16 sierpnia 2022 r. Zmiany XX Taryfy dla ciepła, wprowadzonej do stosowania od1 września 2022 r., a w przypadku gdyby zaistniała konieczność wprowadzenia kolejnych zmian taryfy, stosowane będą ceny i stawki opłat zgodne z tymi zmianami (po zatwierdzeniu przez URE);
 • stawki opłat za usługi przesyłowe w rozliczeniach ze wszystkimi Odbiorcami stosowane będą zgodnie z obowiązująca taryfą dla ciepła MPEC Olsztyn; rekompensata nie obejmuje cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję ciepła;
 • wielość zamówionej mocy cieplnej, ilość nośnika ciepła, ilość ciepła na fakturach będą danymi rzeczywistymi dla danego miesiąca poboru ciepła, ustalonymi na podstawie odczytów układów pomiarowych; w przypadku gdy z jednego węzła dostarczane jest ciepło zarówno do Odbiorców uprawnionych jak i pozostałych, wówczas podział rzeczywistego zużycia następował będzie w oparciu o złożone przez Odbiorców ciepła oświadczenia, w których określony został udział podmiotów upoważnionych do otrzymania rekompensaty.
 • faktura wraz z załącznikiem zawierała będzie szczegółowe dane dotyczące ilości i wartości z rekompensatą i/lub bez rekompensaty, a także informację o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty;
 • szacunkowa ilość ciepła podawana w oświadczeniu składanym przez Odbiorcę ciepła nie będzie ujmowana na fakturze, gdyż do rozliczenia za dany miesiąc przyjmowana będzie ilość zużytego ciepła na podstawie odczytów z układów pomiarowych.

Jednocześnie, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości przedstawiamy na hipotetycznych danych sposób uwzględnienia opłat z rekompensatą na fakturze. Symbole oznaczone literą R oznaczają ceny z rekompensatą, a symbolem T ceny z obowiązującej taryfy.

L.p.TaryfaNazwaJ.m.Ilość

Cena*)

netto [zł]

Kwota

netto [zł]

Vat

[%]

Kwota

Vat [zł]

Wartość

Brutto [zł]

1S-112Moc zamówiona – CMRMW0,48411 027,075 337,105266,865 603,96
2S-112Moc zamówiona – CMTMW0,04612 252,30563,61528,18591,79
3S-112Usługi przesyłowe opłata stałaMW0,5304 671,602 475,955123,802 599,75
4S-112Energia cieplna – CCRGJ30,38559,371 803,96590,201 894,16
5S-112Energia cieplna – CCTGJ2,91565,97192,3059,62201,92
6S-112Usługi przesyłowe opłata zmiennaGJ33,30025,22839,83541,99881,82
7S-112Nośnik ciepła – CNRm31,02716,1116,5450,8317,37
8S-112Nośnik ciepła – CNTm30,07317,901,3150,071,38

 

 

Kwota

netto [zł]

Vat

[%]

Kwota

Vat [zł]

Wartość

Brutto [zł]

Wartość z rekompensatą11 230,605561,5511 792,15
Wartość rekompensaty795,39539,75835,14
Wartość  ogółem12 025,995601,3012 627,29

*) ceny teoretyczne – użyte wyłącznie w celach prezentacji

 

W ten sam sposób będą rozbite dane dla każdego pojedynczego punktu pomiarowego.

 

Jednocześnie wyjaśniamy, że spółka dokonała szacunkowych obliczeń, z których wynika, iż dla podmiotów uprawnionych do zastosowania rekompensaty, koszty ogrzewania ulegną obniżeniu o ok. 12%. Wskaźnik ten został wyliczony na podstawie porównania całkowitych kosztów ogrzewania w okresie 12 miesięcy przeliczonych według cen z rekompensatą w stosunku do kosztów obliczonych według cen bez rekompensaty tj. wynikających z obowiązującej taryfy dla ciepła MPEC Olsztyn (wprowadzonej od dnia 1 września 2022 r.). Obliczenia zostały wykonane w oparciu o planowane zużycia ciepła przez wszystkich Odbiorców MPEC, a więc wskaźnik obliczony dla pojedynczego Odbiorcy będzie się różnić od podanego przez MPEC.

 

Ponadto informujemy, iż w związku dalszymi wzrostami cen paliw i energii elektrycznej nie są wykluczone kolejne wzrosty cen ciepła. Nie mamy możliwości oszacowania skali ewentualnych wzrostów, ani też precyzyjnie określić, kiedy zostaną wprowadzone.

 

Liczymy na zrozumienie sytuacji i podkreślamy, iż celem naszego przedsiębiorstwa jest zapewnienie stabilnych, nieprzerwanych dostaw ciepła dla naszych klientów w każdych warunkach, również tak trudnych okolicznościach.

 

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00