pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Przyłącz się do nas

1. Uzyskaj wstępną informację

Należy skontaktować się z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym w celu uzyskania wstępnej informacji o technicznych możliwościach podłączenia:

mpolomka@mpec.olsztyn.pl

mrusinowski@mpec.olsztyn.pl

tel.: 89 524 12 11
fax. 89 524 02 10

ul. Słoneczna 46, pokój nr 112 (I piętro)

2. Złóż wniosek

Po uzyskaniu potwierdzenia z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego o możliwości rozpoczęcia procedury formalnej, należy wystąpić z pismem o zapewnienie dostawy ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej lub w przypadku posiadania danych technicznych przyłączanego obiektu, wypełnić i złożyć "Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej".

Wniosek można pobrać w siedzibie MPEC Spółka z o.o. lub TUTAJ. Pismo lub wypełniony wniosek należy wysłać pocztą na adres Spółki lub złożyć osobiście w Kancelarii MPEC (pokój nr 2).

3. Otrzymaj "Warunki przyłączenia..." wraz z projektem Umowy o przyłączenie

Po dokonaniu szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej, wnioskodawca otrzymuje od MPEC  "Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna" wraz z projektem Umowy o przyłączenie. Umowa zawiera zasady finansowania i realizacji inwestycji.

4. Realizacja inwestycji

Po podpisaniu umowy o przyłączenie, następuje realizacja inwestycji wg ustaleń zawartych w umowie o przyłączenie.

5. Podpisz Umowę Sprzedaży Ciepła i korzystaj z dostarczonego ciepła

W celu korzystania z dostarczanego ciepła należy podpisać Umowę Sprzedaży Ciepła. Za podpisanie umowy odpowiada Dział Obsługi Odbiorców Ciepła:

tel. 89 524 12 08
email: boo@mpec.olsztyn.pl
ul. Słoneczna 46, pokój nr 117 (I piętro)

6. Wymagania dotyczące prarametrów instalacji odbiorczych

Z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa energooszczędnego (procesy termomodernizacyjne istniejących budynków, nowe standardy energetyczne dla powstających obiektów), konieczność dostosowania do polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz potrzebę poprawy efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych, konieczne jest obniżenie parametrów instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego.

W związku z powyższym informujemy, że maksymalne, akceptowane przez naszą Spółkę parametry obliczeniowe instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego to 70/50 ° C (zasilanie/powrót).

Powyższe pozwoli na wieloaspektowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, zarówno na poziomie wytwarzania, przesyłu, a także konsumpcji energii. Ponadto ułatwi to dążenia naszej Spółki do osiągnięcia statusu efektywnego systemu energetycznego.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnianie powyższych parametrów przy składaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia.

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 12.3 °C
Prędkość wiatru: 1.6 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 789.9 m3/h
Moc źródła ciepła: 29.7 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 74.6 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.8 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 805.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 27.5 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook