pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Projekty | Projects

 • Działanie 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko - Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę

  dodano: 2018-08-08 08:53:00

  W dniu 09.11.2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

  Wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu 2017 r. Projekt polega na budowie nowej kotłowni wyposażonej w jeden kocioł wodny o mocy znamionowej 25 MW zasilany biomasą w postaci zrębki drzewnej. W efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o ok. 136 111 MWh/rok, uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o 25 MWt możliwej dzięki budowie jednostki oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i komfortu życia mieszkańców i mieszkanek Olsztyna i okolic, poprzez redukcję emisji CO2 o 60 470 Mg/rok.

  W dniu 20.12.2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wykorzystującej biomasę. W dniu 04.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Aktualnie trwa realizacja prac zgodnie z harmonogramem inwestycji. Od stycznia 2018 r. nadzór nad robotami budowlanymi pełni podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym jako Inżynier Kontrakt dla projektu.

  Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 44 mln zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ok. 21,6 mln zł. Oznacza to, że przyznana dotacja zapewni finansowanie projektu w ponad 49%. Na współfinansowanie projektu w kwocie 22,4 mln zł została podpisana umowa o pożyczkę ze środków krajowych NFOŚiGW.

  Galeria zdjęć z realizacji inwestycji

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 18.9 °C
Prędkość wiatru: 2.3 m/s
Nasłonecznienie: 13.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 776.7 m3/h
Moc źródła ciepła: 23.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 68.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 41.2 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1004.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 31.6 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 68.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 41.0 °C

facebook