pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Projekty | Projects

 • Program Operacyjny (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - Norweski Mechanizm Finansowy

  dodano: 2014-05-19 09:53:00

   

   

  Projekt pn. „Redukcja emisji pyłów w MPEC Sp. z o.o. poprzez budowę nowego układu odpylania spalin” uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

  Inwestycja jest ukierunkowana na ograniczenie emisji do powietrza substancji będących ubocznym produktem procesu wytwarzania ciepła na bazie paliw stałych. Projekt ma na celu osiągnięcie poprawy środowiska, w tym jakości powietrza, poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. Celem szczegółowym inwestycji jest dostosowanie do przepisów prawa, gwarantujące dalsze, nieprzerwane funkcjonowanie na rynku.

  Oczekiwanymi rezultatami i wynikami Projektu będzie wymian instalacji odpylania w 3 kotłach, co pozwoli na obniżenie emisji pyłów w ilości 76,474 (ton/rok). Docelowe obniżenie emisji pyłów do poziomu  25 mg/Nm3 dla gazu suchego przy 6% O2. Projekt ma na celu dostosowanie instalacji należącej do MPEC Olsztyn do standardów emisyjnych wskazanych w Dyrektywie 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23.10.2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania. Realizacja proponowanego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

  Link do strony internetowej funduszy norweskich: www.norwaygrants.org.

   

  Zobacz: Wywiad z Prezesem firmy Instal Filter - wykonawcy instalacji odpylania spalin

Zdjęcia

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 17.7 °C
Prędkość wiatru: 1.2 m/s
Nasłonecznienie: 18.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 835.5 m3/h
Moc źródła ciepła: 23.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 65.5 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.7 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1022.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 32.4 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 68.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 41.0 °C

facebook