pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

MPEC w liczbach

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatruje w ciepło ponad 60% olsztyńskich mieszkań i instytucji.

Łączna długość miejskiej sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo to 177 km , w tym 135 km (76%) stanowi sieć wybudowana w technologii nowoczesnych rur preizolowanych.

Energia cieplna trafia do 1072 odbiorców przez 1 637 węzły cieplne (stan na dzień 31.12.2020), z czego 66 % trafiło do budownictwa mieszkaniowego.

W 2020 roku sprzedaż ciepła ogółem - 1 841 144,063 (GJ)

    w tym budownictwo mieszkaniowe - 1 219 709,146 (GJ).

W Ciepłowni Kortowo pracuje pięć kotłów WR-25, w tym trzy* zmodernizowane (w technologii ścian szczelnych), przystosowane do współspalania biomasy.

W 2019 roku został wybudowany Kocioł Biomasowy o mocy 25 MW wraz z Układem Odzysku Ciepła (4 MW), w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania biomasy w postaci zrębek drzewnych.

Trwa modernizacja Ciepłowni Kortowo, która obejmuje, budowę trzech kompletnych instalacji oczyszczania spalin. Modernizacja Kotła WR-25 nr 3 została zakończona w lutym 2021 r. (*kocioł został wybudowany w technologii ścian szczelnych i przystosowany do współspalania biomasy) . Zakończono budowę nowego, niższego emitora o wysokości 70m. (istniejący komin o wysokości 120m. został wyburzony w marcu 2021r.).

Całkowita nominalna moc cieplna ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 wynosi 171,657 MW w której zainstalowane jest:

  • 5 kotłów wodnych, o łącznej mocy zainstalowanej 145,375 MW na paliwo węglowe lub mieszankę paliwa węglowego i biomasy,
  • jednostkę kogeneracji wyposażoną w 2 silniki spalinowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,282 MW na paliwo gazowe,
  • instalację odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej 25,00 MW wyposażoną w 1 kocioł wodny, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania biomasy.

W 2020 roku w MPEC Sp. z o.o. wyprodukowano 1 180 615 GJ energii cieplnej i 7 665 MWh energii elektrycznej.

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 13.0 °C
Prędkość wiatru: 1.7 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 925.3 m3/h
Moc źródła ciepła: 38.1 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 76.6 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 823.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 29.1 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook