pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Projekty | Projects

 • Działanie 9.2 Programu Infrastruktura i Środowisko - "Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań"

  dodano: 2015-04-16 10:37:00

   Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

  Projekt "Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań” został zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

  System ciepłowniczy w Olsztynie funkcjonuje od końca lat 50-tych XX w. MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie prowadzi sukcesywną wymianę wyeksploatowanej sieci cieplnej z jednoczesną optymalizacją średnic wymienianych rurociągów. Modernizowane są głównie sieci charakteryzujące się długim okresem eksploatacji, typowane do wymiany na podstawie stwierdzonego w trakcie okresowego przeglądu, złego stanu technicznego. W pierwszej kolejności uwzględniane są w planach sieci o strategicznym - dla zapewnienia niezawodności dostawy ciepła do odbiorców - znaczeniu. 

  Analizując potrzeby inwestycyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie brano pod uwagę zarówno braki wynikające ze stanu technicznego systemu dystrybucji ciepła, potrzeby inwestycyjne w odniesieniu do planowanego popytu na usługi przedsiębiorstwa, jak i potrzeby inwestycyjne związane z uporządkowaniem, racjonalizacją i minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko funkcjonowania istniejącego systemu.

  Na zakres zaplanowanej przez przedsiębiorstwo inwestycji w głównej mierze wpływ miały dwa czynniki z wymienionych powyżej: stan techniczny miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne. Oba te czynniki są ze sobą ściśle powiązane, gdyż sprawność funkcjonowania systemu dystrybucji ciepła w bezpośredni sposób ma wpływ na wielkość strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła w miejskim systemie dystrybucyjnym Olsztyna, a co za tym idzie - na wielkość zużycia paliwa węglowego stosowanego w dwóch istniejących źródła zasilających miejską sieć ciepłowniczą.

  Korzyści z realizacji projektu:

  • redukcja emisji CO2 do astmofery o 6,005 tys. ton/rok;
  • zmniejszenie strat energii w procesie dystrybucji ciepła w olsztyńskim systemie ciepłowniczym o 57 471 GJ/rok;
  • zminimalizowanie ryzyka awarii oraz zdalny monitoring sieci.

  Całkowita wartość projektu wynosi 39 192 480,94 zł brutto,
  z czego dofinansowanie wyniosło 15 958 679,02 zł

  Projekt obejmował 28 zadań, realizowanych na terenie całego Olsztyna, co obrazuje mapa poniżej.

  1. Budowa sieci cieplnej DN500 polegająca na wykonaniu dodatkowego wyjścia z Ciepłowni Kortowo do komory A2.
  2. Wymiana sieci rozdzielczej od komory N7-1 do ul. Świtezianki 2, 4.
  3. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego ul. Korczaka w rejonie OSM.
  4. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego OSM przy ul. Warszawskiej 69 (Polna, Profesorska, Warszawska).
  5. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wyszyńskiego - Żołnierska i Wyszyńskiego 16 od komory P8-11.
  6. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego - Polmozbyt (P6-23; P6-31).
  7. Przebudowa sieci tradycyjnej na preizolowaną Piłsudskiego (P7; P6-5 i PW).
  8. Przebudowa osiedlowej sieci przy ul. Augustowskiej (P6-5; PW).
  9. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego (P6-13; P6-21).
  10. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego SM Jaroty, ul. Barcza 23.
  11. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Lubelska - I etap.
  12. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Lubelska - II etap.
  13. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Lubelska - III etap.
  14. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego.
  15. Przebudowa sieci ciepłowniczej Piłsudskiego (P6; Sprzętowa).
  16. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Kołobrzeska - Partyzantów.
  17. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sienkiewicza - Okrzei.
  18. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Żiżki.
  19. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Warszawska - Na Skarpie.
  20. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Osińskiego.
  21. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Metalowa.
  22. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Kołobrzeska.
  23. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. 22-ego Stycznia.
  24. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Leonharda.
  25. Izolacja cieplna zaworów w komorach.
  26. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego II etap.
  27. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego III etap.
  28. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Warszawskiej od komory A8 do komory A11.

  W efekcie przebudowy 17,6 km miejskiej sieci ciepłowniczej w latach 2007-2015, skrócono ją o 4,0 km, a zyskano 13,6 km nowoczesnej sieci preizolowanej. 

  Cele projektu:

  • zapobieżenie postępującej degradacji sieci ciepłowniczej;
  • tworzenie infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku;
  • zwiększenie efektywności energetycznej olsztyńskiego systemu ciepłowniczego;
  • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego dostaw ciepła do odbiorców;
  • zminimalizowanie ryzyka awarii sieci oraz przyspieszenie lokalizacji uszkodzeń;
  • estetyzacja przestrzeni miejskiej poprzez likwidację sieci napowietrznych.

  Broszura podsumowująca Projekt: BROSZURA

  Spotkanie podsumowujące projekt - notatka z galerią zdjęć


  GALERIA ZDJĘC Z ETAPÓW REALIZACJI PROJEKTU

  Rok 2012

      Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelska - III etap (galeria zdjęć)
      Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego  (galeria zdjęć)
      Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 22 Stycznia (galeria zdjęć)
      Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Leonharda  (galeria zdjęć)

  Rok 2013

      Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego (galeria zdjęć)
      Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sienkiewicza – Okrzei (galeria zdjęć)
      Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żiżki (galeria zdjęć)
      Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego (galeria zdjęć)
      Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Metalowej (galeria zdjęć)

  Rok 2014

     Przebudowa sieci w rejonie ul. Kołobrzeska-Partyzantów galeria zdjęć 
     Przebudowa sieci w rejonie ul. Kołobrzeskiej galeria zdjęć 
     Przebudowa sieci w rejonie ul. Warszawskiej galeria zdjęć 


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  www.pois.gov.pl

   

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 14.9 °C
Prędkość wiatru: 2.2 m/s
Nasłonecznienie: 6.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 760.3 m3/h
Moc źródła ciepła: 22.7 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 67.8 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 41.2 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 916.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 31.5 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 69.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 41.0 °C

facebook