pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Certyfikaty ISO

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Olsztynie z powodzeniem przeszło audyt ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz przez IQNet, międzynarodową organizację zrzeszającą jednostki certyfikujące.

Głównym celem audytu było potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą stałej skuteczności i zgodności ZSZ z wymaganiami zastosowanych w Spółce międzynarodowych norm zarządzania oraz obowiązującymi przepisami prawa. Uzyskany na kolejne trzy lata certyfikat potwierdza zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm:

• PN-EN ISO 9001:2015-10 - Systemy zarządzania jakością,
• PN-EN ISO 14001:2015-09 - Systemy zarządzania środowiskowego,
• PN-ISO 45001:2018-06 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wdrażając międzynarodowe normy zarządzania przedsiębiorstwem, zobowiązaliśmy się, że usługi świadczone przez Spółkę w zakresie podstawowej działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła są i będą realizowane na najwyższym możliwym poziomie, mając na uwadze dobro klientów oraz dbałość o środowisko naturalne, jak również bezpieczeństwo swoich pracowników. Wynik audytu potwierdził realizację przyjętych zobowiązań i wskazano to, jako mocną stronę systemu zarządzania w MPEC.

Odnowienie certyfikatu obliguje nas do kontynuacji działań w celu ciągłej poprawy efektywności świadczonych usług, dalszego budowania partnerskich relacji z naszymi odbiorcami oraz troski o utrzymanie właściwego wizerunku Spółki.

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 12.8 °C
Prędkość wiatru: 1.4 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 872.3 m3/h
Moc źródła ciepła: 35.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 76.1 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.1 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 801.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 28.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook