pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Certyfikaty i wyróżnienia

EKOJANOSIK w kategorii Przedsiębiorstwo Edycji 2018

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie otrzymało tytuł Ekojanosika w kategorii Przedsiębiorstwo Edycji 2018 r., w ramach konkursu organizowanego przez Narodową Radę Ekologiczną. Nagrodę naszej Spółce przyznano za działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu MPEC Olsztyn, Konrad Nowak podczas uroczystego spotkania zorganizowanego 27 lipca 2018 r. w polskim Sejmie.

Celem nagrody "EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski" jest wyróżnienie przez Krajową Radę Ekologiczną samorządów terytorialnych, jednostek LP, podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych oraz osób fizycznych za realizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków.

Celem nagrody "EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski" jest wyróżnienie przez Krajową Radę Ekologiczną samorządów terytorialnych, jednostek LP, podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych oraz osób fizycznych za realizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

Pracownicy Spółki MPEC, Łukasz Gajo - Inspektor ds. Produkcji Ciepła oraz Tadeusz Witkowski - Specjalista ds. BHP i Ppoż.,  otrzymali wyróżnienie w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Organizatorzy nagrodzili opracowanie zespołu w kategorii: rozwiązania techniczne i organizacyjne, pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy dzięki modernizacji stacji uzdatniania wody (w technologii odwróconej osmozy) w Ciepłowni Kortowo

Do konkursu zgłoszono 59 wniosków w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne (zastosowane w praktyce) oraz 9 wniosków w kategorii prace naukowo-badawcze

 

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju - 2012 

24 stycznia 2013, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało tytuł i statuetkę „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2012” w kategorii innowacyjna usługa - usługa mufowania, czyli zgodnego z najnowocześniejszymi technologiami systemu łączenia rur preizolowanych.

Wyróżnienie to otrzymaliśmy w kolejnym etapie 5. edycji prestiżowego, ogólnopolskiego  konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”  organizowanym przez Fundację Innowacji  i Rozwoju.  Patronami konkursu są między innymi Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a jego celem – identyfikacja i promocja innowacyjnych przedsiębiorstw  w Polsce.  
Wcześniej, za wdrożenie tej samej usługi Spółka MPEC otrzymała tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji  i Rozwoju – 2012”.
Przyznanie tytułu Lidera Krajowego oznacza, że wdrażane przez Spółkę innowacje znajdują – dzięki poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju swojej działalności -  ogólnopolskie uznanie.
Uroczystość wręczenia Spólce MPEC dyplomu i statuetki Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju, odbyła się w Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości 2012

9 listopada 2012 roku podczas uroczystej gali na olsztyńskim zamku, Prezes Konrad Nowak odebrał statuetkę i dyplom Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości, konkursu organizowanego rokrocznie przez Urząd Marszałkowski.

Nagroda za doskonałe zarządzanie, to jedno z najważniejszych wyróżnień, jakie samorząd województwa może przyznać najlepszym firmom i instytucjom. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatrujące w ciepło ponad 60 procent mieszkańców Olsztyna, od wielu lat dokłada wszelkich starań, by współpraca z odbiorcami, kontrahentami i partnerami stała na możliwie najwyższym poziomie. Niezawodność dostaw, konkurencyjne ceny oraz szybka i fachowa obsługa wyspecjalizowanych komórek firmy, przekonały wielu klientów do korzystania z naszego ciepła.

W roku 2009 Spółka wdrożyła międzynarodowe normy zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskując nadane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz IQNet (międzynarodową organizację zrzeszającą jednostki certyfikujące), certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm:
• PN-EN ISO 9001:2009 - Systemy zarządzania jakością,
•  PN-EN ISO 14001:2005 - Systemy zarządzania środowiskowego,
• PN-N 18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 

- Oznacza to, że usługi świadczone przez Spółkę w zakresie podstawowej działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła są i będą realizowane na najwyższym możliwym poziomie, mając na uwadze dobro klientów oraz dbałość o środowisko naturalne, jak również bezpieczeństwo swoich pracowników –powiedział Konrad Nowak, prezes zarządu Spółki. - Odnowienie certyfikatu obliguje nas do kontynuacji działań w celu ciągłej poprawy efektywności świadczonych usług, dalszego budowania partnerskich relacji z naszymi odbiorcami oraz troski o utrzymanie właściwego wizerunku Spółki.

Zdjęcia

Pliki

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 13.0 °C
Prędkość wiatru: 1.4 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 799.6 m3/h
Moc źródła ciepła: 30.1 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 74.5 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.5 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 804.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 27.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook