pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Przyłącz się do nas

1. Uzyskaj wstępną informację

Należy skontaktować się z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym w celu uzyskania wstępnej informacji o technicznych możliwościach podłączenia:

mpolomka@mpec.olsztyn.pl

mrusinowski@mpec.olsztyn.pl

tel.: 89 524 12 11
fax. 89 524 02 10

ul. Słoneczna 46, pokój nr 112 (I piętro)

2. Złóż wniosek

Po uzyskaniu potwierdzenia z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego o możliwości rozpoczęcia procedury formalnej, należy wystąpić z pismem o zapewnienie dostawy ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej lub w przypadku posiadania danych technicznych przyłączanego obiektu, wypełnić i złożyć "Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej".

Wniosek można pobrać w siedzibie MPEC Spółka z o.o. lub TUTAJ. Pismo lub wypełniony wniosek należy wysłać pocztą na adres Spółki lub złożyć osobiście w Kancelarii MPEC (pokój nr 2).

3. Otrzymaj "Warunki przyłączenia..." wraz z projektem Umowy o przyłączenie

Po dokonaniu szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej, wnioskodawca otrzymuje od MPEC  "Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna" wraz z projektem Umowy o przyłączenie. Umowa zawiera zasady finansowania i realizacji inwestycji.

4. Realizacja inwestycji

Po podpisaniu umowy o przyłączenie, następuje realizacja inwestycji wg ustaleń zawartych w umowie o przyłączenie.

5. Podpisz Umowę Sprzedaży Ciepła i korzystaj z dostarczonego ciepła

W celu korzystania z dostarczanego ciepła należy podpisać Umowę Sprzedaży Ciepła. Za podpisanie umowy odpowiada Dział Obsługi Odbiorców Ciepła:
tel. (89) 524 12 08
email: boo@mpec.olsztyn.pl
ul. Słoneczna 46, pokój nr 13 (parter)

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook