pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Przyłącz się do nas

 1. Uzyskanie wstępnej informacji

  Należy skontaktować się z Działem ds. Handlowych i Marketingu w celu uzyskania wstępnej informacji o technicznych możliwościach  podłączenia.

  Dział ds. Handlowych i Marketingu
  tel.: 89 524 12 52
  fax. 89 524 02 10
  email: marketing@mpec.olsztyn.pl
  ul. Słoneczna 46
  pokój nr 204

 2. Złóż wniosek

  Po uzyskaniu potwierdzenia z Działu ds. Handlowych i  Marketingu  i możliwości rozpoczęcia procedury formalnej, należy złożyć "Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej".

  Wniosek można pobrać w siedzibie MPEC Spółka z o.o. lub TUTAJ
   

 3. Wypełniony wniosek należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Głównej (pokój nr 2).

 4. Otrzymaj "Warunki przyłączenia..." wraz z projektem Umowy o przyłączenie

  Po dokonaniu szczegółowej analizy, wnioskodawca otrzymuje od MPEC Spółka z o.o. "Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna" wraz z projektem Umowy o przyłączenie. Umowa zawiera zasady finansowania i realizacji inwestycji.

 5. Realizacja inwestycji

  Po podpisaniu umowy o przyłączenie, następuje realizacja inwestycji wg ustaleń zawartych w umowie o przyłączenie.

 6. Podpisz Umowę Sprzedaży Ciepła i korzystaj z dostarczonego ciepła

  W celu korzystania z dostarczanego ciepła należy podpisać Umowę Sprzedaży Ciepła.

  Za podpisanie Umowy Sprzedaży Ciepła odpowiada:

  Dział Obsługi Odbiorców Ciepła
  tel. (89) 524 12 08
  email: boo@mpec.olsztyn.pl
  ul. Słoneczna 46, pokój nr 13

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 8.5 °C
Prędkość wiatru: 0.6 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1280.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 43.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 818.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 31.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.3 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.7 °C

facebook