pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Ekogroszek

 • Parametry ekogroszku z MPEC

  dodano: 2015-11-16 09:35:00

  "Ekogroszek" to nie tylko węgiel o ziarnach w określonym rozmiarze - od 5 do 25 mm.  To produkt charakteryzujący się odpowiednimi parametrami fizykochemicznymi, gwarantującymi bezproblemową pracę pieca retortowego.

  W ofercie MPEC posiada dwa rodzaje ekogroszku: Standard (zielone worki) oraz Pionier (żółte worki).

  Poniżej prezentujemy przykładowe parametry naszego najpopularniejszego ekogroszku Standard  (na podstawie ostatnich badań laboratorium MPEC z listopada 2015). Dla ułatwienia przy przeliczaniu i porównaniach: 1 MJ = 1000 kJ.

  ♦ Granulacja 8 - 25 mm

  ♦ Ciepło spalania Qas (w stanie analitycznym) 26,3 MJ/kg 

  ♦ Wartość opałowa Qai (w stanie analitycznym) 25,1 MJ/kg

  ♦ Wartość opałowa Qri (w stanie roboczym) 23,6 MJ/kg

  ♦ Zawartość popiołu Ar (w stanie roboczym) 9,7 %

  ♦ Zawartość siarki całkowitej Str (w stanie roboczym) 0,36 %

  ♦ Liczba Rogi: 0 - 1 

  ♦ Temperatura mięknienia: - 

   

  WARTOŚĆ OPAŁOWA ("kaloryczność") określa „wydajność energetyczną węgla”, czyli inaczej mówiąc - ile ciepła otrzymamy w wyniku spalania. Należy zwrócić uwagę również na inne parametry wyrażone tymi samymi jednostkami fizycznymi MJ/kg lub kJ/kg tj. "ciepło spalania" oraz "wartość opałowa w stanie analitycznym". Parametry te są zawsze wyższe niż "wartość opałowa w stanie roboczym", którym należałoby się posługiwać przy porównywaniu opału z różnych źródeł, a niektórzy sprzedawcy posługują się właśnie nimi. EKOGROSZEK z MPEC posiada kaloryczność 22-23 MJ/kg (Standard) oraz 25-26 MJ/kg (Pionier), co czyni go niezwykle konkurencyjnym paliwem.

  SPIEKALNOŚĆ - niezwykle ważny parametr decydujący o bezawaryjnej pracy pieca retortowego. Miernikiem zdolności węgla do tworzenia spieków koksowych jest wskaźnik RI (tzw. liczba Rogi) – im wyższy wskaźnik RI, tym większe i twardsze spieki tworzą się w strefie odgazowania węgla. Bezpośrednim efektem wysokiej spiekalności jest gromadzenie się na palniku retortowym spieczonego popiołu i żużlu, powodujące mniej efektywne spalanie paliwa w ekstremalnych przypadkach prowadzące do wygaszenia palnika. Do zastosowań w piecach retortowych zalecane jest stosowanie węgli o spiekalności (liczba Rogi) od 0 do 20. 

  ZAWARTOŚĆ SIARKI parametr ten określa szkodliwość spalin dla środowiska. Wysoka zawartość siarki skutkuje nieprzyjemnymi zapachami. W połączeniu z parą wodną z siarki powstaje kwas siarkowy, będący przyczyną destrukcji elementów kotła, przewodów spalinowych oraz komina. Nasz EKOGROSZEK jest pozyskiwany z miału, który wykorzystywany jest ciepłowni miejskiej, w której dbamy o środowisko naturalne Olsztyna i okolic. Od lat wkorzystujemy tylko węgiel o niskiej zawartości siarki (max 0,4%). Jest nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także przedłuża żywotność naszych kotłów.

  ZAWARTOŚĆ POPIOŁU – określa, ile węgiel zawiera substancji niepalnych. Od tego parametru zależy częstość czyszczenia pieca i opróżniania popielnika. EKOGROSZEK oferowany przez MPEC zawiera nie więcej niż 10% popiołu. Gwarantuje to, że popielnik czyszczony jest bardzo rzadko. Dokładamy również wszelkich starań aby nasz EKOGROSZEK był pozbawiony kamienia i innych zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić podajnik w kotle.

  CZĘŚCI LOTNE – parametr związany z zapłonem i spalaniem węgla. Niska wartość tego parametru powoduje niestabilne spalanie. Producenci kotłów retortowych zalecają ich zawartość na poziomie powyżej 28%. Wg prowadzonych badań laboratoryjnych zawartość części lotnych w naszym opale to 32,5%.

  TEMPERATURA MIĘKNIENIA POPIOŁU – tak jak spiekalność, ma wpływ na gromadzenie spieczonego popiołu na palniku. Im wyższa temperatura tym lepsze spalanie paliwa w palniku retortowym. Zbyt niska temperatura mięknienia popiołu skutkuje "szlakowaniem" żużlu w palniku, zaburzając prawidłowy przebieg  procesu spalania oraz wzrost emisji zanieczyszczeń do atmosfery.  EKOGROSZEK oferowany przez MPEC posiada wysoką temperaturę mięknienia popiołów, co gwarantuje bezpieczne i efektywne działanie kotła.

  WILGOTNOŚĆ  – określa zawartość wody w opale i jest ściśle powiązana z kalorycznością. Dzięki magazynowaniu w zadaszonych halach i wiatach gwarantujemy opał o korzystnym poziomie wilgotności. Jako rzetelne przedsiębiorstwo nie stosujemy też procederu zlewania sprzedawanego opału wodą w celu zwiększenia wagi. Wilgotność całkowita w momencie poboru próby - 11,6%

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 7.1 °C
Prędkość wiatru: 2.9 m/s
Nasłonecznienie: 149.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1475.7 m3/h
Moc źródła ciepła: 51.3 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 74.8 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.9 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 993.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 33.6 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.0 °C

facebook