pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Ciepło z sieci miejskiej

Ciepło z sieci miejskiej jest jednym z najtańszych i najbezpieczniejszych sposobów ogrzewania obiektów oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej gwarantuje swoim odbiorcom niezawodność dostaw, bez względu na porę roku i pogodę, przejmując na siebie całość związanych z tym czynności operacyjnych.

Nowym odbiorcom MPEC oferuje dwie grupy taryfowe:

  • Pierwsza (S-112) to grupa taryfowa, która uwalnia odbiorcę od ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych na budowę źródła ciepła. W przypadku, gdy węzeł jest własnością MPEC, oferujemy nieodpłatnie: montaż węzła, jego bieżącą eksploatację, naprawy i modernizacje, a także, po okresie technologicznego zużycia, wymianę węzła na nowy. Odbiorca rozpoczyna eksploatację bez kosztów inwestycji, ponosząc wyższe koszty za zużywane ciepło.
  • Druga taryfa (S-115) stosowana jest wtedy, gdy węzeł jest własnością odbiorcy. Koszty poniesione na początku rekompensowane są niższą ceną ciepła.

W obu przypadkach odbiorca ponosi opłatę przyłączeniową według stawek bazowych (Taryfa dla ciepła pkt.4.6) w zależności od średnicy i długości przyłącza (przyłącze jest to odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego – od sieci rozdzielczej do budynku). Koszt budowy sieci rozdzielczej doprowadzającej ciepło do całego kompleksu w całości pokrywa MPEC.

Za wyborem naszej oferty przemawiają m.in.:

  • Niskie opłaty za ciepło.
  • Pewność jego dostaw.
  • Bezpieczeństwo (brak zagrożenia wybuchem).
  • Bezpłatny całodobowy serwis pogotowia ciepłowniczego MPEC.
  • Minimalizacja kosztów budowy źródła ciepła (koszt budowy węzła jest niższy od kosztu budowy kotłowni).

Ceny ciepła z sieci miejskiej są stabilne, a ich ewentualna zmiana jest kontrolowana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wszelkie podejmowane przez nas działania ukierunkowane są na potrzeby i wymagania naszych obecnych i przyszłych klientów. Nowoczesne rozwiązania techniczne, zdalne odczyty liczników, zdalny nadzór nad infrastrukturą, szybka i fachowa obsługa wyspecjalizowanych komórek firmy, przekonały wielu inwestorów do korzystania z ciepła z sieci miejskiej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym:

 tel. 89 524 12 11 | ul. Słoneczna 46, pokój nr 112 (I piętro)

 

 

 

 

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 13.0 °C
Prędkość wiatru: 1.4 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 782.7 m3/h
Moc źródła ciepła: 28.6 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.7 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.5 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 804.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 27.4 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook