pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Ankieta satysfakcji klienta

Szanowni Klienci

W trosce o zapewnienie jak najlepszej jakości naszych usług związanych z dystrybucją i sprzedażą ciepła, chcielibyśmy poznać Państwa opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy. Pozwoli to nam na podjęcie działań służących jeszcze lepszemu spełnianiu oczekiwań naszych Odbiorców. Dzięki Państwa odpowiedziom i sugestiom chcielibyśmy obrać właściwy kierunek rozwoju Przedsiębiorstwa, również w sferze obsługi naszych klientów.

A. Ankieta - część dotycząca sprzedaży ciepła (centralne ogrzewanie i/lub ciepła woda)

Opinia zdecydowanie zadawalająca zadawalająca nie mam zdania niezadawalająca zdecydowanie niezadawalająca
Pewność i niezawodność dostaw ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej jest...
Reakcja MPEC na zgłaszane usterki i awarie jest...
Dostępność i przejrzystość informacji niezbędnych w kontaktach z MPEC jest...
Sposób realizacji spraw zgłaszanych pracownikom MPEC jest...
Kultura osobista pracowników MPEC w kontaktach z klientami jest...
Specjalistyczna wiedza pracowników MPEC jest...
Cena ciepła z MPEC w porównaniu z innymi nośnikami energii jest...

B. Czy oczekujecie Państwo zmian w zakresie obsługi klientów? W jakiej formie?
Prosimy zaznaczyć pozycję lub dopisać własną propozycję)


C. Część dotycząca oceny pozostałych usług świadczonych przez MPEC

Jeśli korzystacie Państwo z dodatkowych usług z oferty MPEC Sp. z o.o. prosimy o ocenę jakości jej wykonania.

Usługa/ocena jakości zdecydowanie zadawalająca zadawalająca nie mam zdania niezadawalająca zdecydowanie niezadawalająca
umowa na Stałą Obsługę Instalacji - Pogotowie Ciepłownicze 24h
umowa na obsługę kotłowni gazowych
umowa na obsługę węzłów i/lub hydroforni
umowa na obsługę instalacji klimatyzacyjnej
serwis pomp

D. Informacja o Kliencie:

Do której z poniższych grupy odbiorców ciepła Państwo należycie ? Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat.
Jeśli ankietę wypełnia w imieniu wspólnot mieszkaniowych administrator, uprzejmie prosimy o zaznaczenie pola „Zarządcy wspólnot” i podanie liczby wspólnot podłączonych do sieci miejskiej, w imieniu których występuje.
Jeśli respondent występuje jednocześnie w roli odbiorcy oraz administratora wspólnoty prosimy o zaznaczenie obu kwadratów.

( )* prosimy o podanie ilości wspólnot, podłączonych do sieci miejskiej i objętych Państwa zarządem.

Ankieta jest anonimowa, natomiast wśród tych z Państwa, którzy zdecydują się na podanie swoich danych, rozlosowane zostaną cenne upominki firmowe. Prosimy podać dane umożliwiające kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ankietowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: -1.7 °C
Prędkość wiatru: 0.7 m/s
Nasłonecznienie: 3.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1670.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 68.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 84.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 50.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1368.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 57.8 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 82.9 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 47.5 °C

facebook