pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

STLPro - telemetria plus

W 2012 roku, przy współpracy z firmą Investcom z Olsztyna wdrożyliśmy system STLPro. Rozwiązanie oparte na wiedzy i doświadczeniu pracowników MPEC przeznaczone jest do efektywnego zarzadzania siecią urządzeń pomiarowych przedsiębiorstwa ciepłowniczego (i nie tylko) w oparciu o dane uzyskane bezprzewodowo z rozproszonej infrastruktury pomiarowej. Informacje są przetwarzane i udostępniane użytkownikom w formie przyjaznej aplikacji, która umożliwia szybkie zwiększenie efektywności pracy sieci i ciągłą kontrolę  jej poszczególnych elementów.

Korzyści z wdrożenia systemu STLPro:

  • objęcie telemetrią wszystkich węzłów MPEC
  • uzyskanie regularnych odczytów zsynchronizowanych czasowo
  • likwidacja konieczności ręcznego odczytywania liczników energii
  • wsparcie dla kierowników rejonów w zarządzaniu infrastrukturą sieci ciepłowniczej
  • wsparcie pracy ekip serwisowych na wezłach
  • szybsze wykrywanie awarii lub miejsc potencjalnie możliwych do ich wystąpienia
  • możliwość grupowego sterowania urządzeniami znajdującymi się w dynamicznie wskazywanym obszarze przedsiębiorstwa
  • możliwość dołączenia do systemu kolejnych urządzeń sterujących lub kontrolno-pomiarowych.

System oferowany przez Investcom jest doskonalony i rozpowszechniany we współpracy z firmą Landis+Gyr pod marką SMART OMS. MPEC Sp. zo.o. w Olsztynie jako Partnere Branżowy Investcom bierze udział w pracach rozwojowych oraz udostępnia olsztyński system ciepłowniczy do testów.

Długoletnia praktyka w pracy z systemem telemetrii oraz wdrożenie systemu StlPro pozwalają nam na podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Oferujemy pomoc w opracowaniu koncepcji i wdrożeniu takiego systemu telemetrii w Państwa przedsiębiorstwie.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Dział Dyspozycji Mocy MPEC Sp. z o.o. Olsztyn
Kierownik: Andrzej Stolarski
Tel.: +48 89 524 12 79, tel. kom.: +48 512 325 584, e-mail: AStolarski@mpec.olsztyn.pl 

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 1.4 °C
Prędkość wiatru: 5.7 m/s
Nasłonecznienie: 35.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1490.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 63.4 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 86.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 49.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1426.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 62.8 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 85.5 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 48.0 °C

facebook