pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

STLPro - telemetria plus

W 2012 roku, przy współpracy z firmą Investcom z Olsztyna wdrożyliśmy system STLPro. Rozwiązanie oparte na wiedzy i doświadczeniu pracowników MPEC przeznaczone jest do efektywnego zarzadzania siecią urządzeń pomiarowych przedsiębiorstwa ciepłowniczego (i nie tylko) w oparciu o dane uzyskane bezprzewodowo z rozproszonej infrastruktury pomiarowej. Informacje są przetwarzane i udostępniane użytkownikom w formie przyjaznej aplikacji, która umożliwia szybkie zwiększenie efektywności pracy sieci i ciągłą kontrolę  jej poszczególnych elementów.

Korzyści z wdrożenia systemu STLPro:

  • objęcie telemetrią wszystkich węzłów MPEC
  • uzyskanie regularnych odczytów zsynchronizowanych czasowo
  • likwidacja konieczności ręcznego odczytywania liczników energii
  • wsparcie dla kierowników rejonów w zarządzaniu infrastrukturą sieci ciepłowniczej
  • wsparcie pracy ekip serwisowych na wezłach
  • szybsze wykrywanie awarii lub miejsc potencjalnie możliwych do ich wystąpienia
  • możliwość grupowego sterowania urządzeniami znajdującymi się w dynamicznie wskazywanym obszarze przedsiębiorstwa
  • możliwość dołączenia do systemu kolejnych urządzeń sterujących lub kontrolno-pomiarowych.

Długoletnia praktyka w pracy z systemem telemetrii oraz wdrożenie systemu StlPro pozwalają nam na podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Oferujemy pomoc w opracowaniu koncepcji i wdrożeniu takiego systemu telemetrii w Państwa przedsiębiorstwie.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Dział Dyspozycji Mocy MPEC Sp. z o.o. Olsztyn
Kierownik: Andrzej Stolarski
Tel. 89 524 12 79 | kom. 512 325 584 | e-mail: astolarski@mpec.olsztyn.pl 

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 13.1 °C
Prędkość wiatru: 0.9 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 946.2 m3/h
Moc źródła ciepła: 38.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 77.3 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 836.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 29.7 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook