pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Projekty | Projects

 • Działanie 1.5 Programu Infrastruktura i Środowisko - Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap II

  dodano: 2018-08-08 08:54:00

  W dniu 19.04.2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II”, zgodnie z wnioskiem złożonym w kwietniu 2017 r. w ramach procedury konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

  Projekt zakłada, że w perspektywie kolejnych trzech latach przebudowane zostaną sieci w rejonie trzech ulic: Piłsudskiego-Wyszyńskiego, Głowackiego oraz Gelsenkirchen. Zakłada się, że rzeczowy zakres całego projektu zostanie zrealizowany do końca grudnia 2020 roku. W efekcie realizacji projektu, dzięki przebudowie 2,4 km sieci nastąpi zmniejszenie strat energii cieplnej o ponad 6,8 tys. GJ w skali roku, począwszy od roku 2021, oraz redukcja dwutlenku węgla o 0,6 tys. ton rocznie, co wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców i mieszkanek Olsztyna.

  W roku 2018 realizowane zostało zadanie związane z przebudową sieci w rejonie ulicy Gelsenkirchen, natomiast rok 2019 to przebudowa sieci w rejonie ulic Piłsudskiego i Wyszyńskiego.

  Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 11 mln zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ok. 3,8 mln zł. Oznacza to, że przyznana dotacja zapewni finansowanie projektu w ok. 34%. Pozostałą kwotę ok. 7,2 mln zł Spółka pozyskała w ramach preferencyjnej pożyczki udzielanej ze środków krajowych przez NFOŚiGW. 

Zdjęcia

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 13.0 °C
Prędkość wiatru: 0.6 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 928.6 m3/h
Moc źródła ciepła: 36.6 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 75.3 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 836.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 29.7 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook