pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Projekty | Projects

 • Działanie 1.5 Programu Infrastruktura i Środowisko - Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I

  dodano: 2018-08-08 08:55:00

  W dniu 31.10.2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

  Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2016 r., po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej listy projektów zidentyfikowanych jako projekty komplementarne wspierane z POIiŚ w ramach trybu pozakonkursowego. Niemal dwa lata trwały uzgodnienia w zakresie możliwości finansowania projektu w ramach Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Olsztyna — Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W Strategii wskazano szereg koniecznych działań, by Olsztyn stał się nie tylko nowoczesnym miastem wojewódzkim o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych, ale żeby konkurował z innymi miastami w Polsce i za granicą o miejsca pracy, turystów, a także przyciągał nowych mieszkańców. Jednym z takich działań jest właśnie projekt MPEC, w ramach którego w latach 2017-2020 prowadzone będą zadania inwestycyjne związane z przebudową sieci ciepłowniczej oraz układów zasilania z grupowych węzłów cieplnych na węzły indywidualne w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta. Działania realizowane w ramach projektu mają na celu zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom i mieszkankom, minimalizację strat ciepła, oszczędność surowców energetycznych oraz poprawę wskaźników ekologicznych przedsiębiorstwa.

  W efekcie realizacji projektu, dzięki przebudowie ponad 14 km sieci oraz budowie ponad 70 nowych węzłów indywidualnych, nastąpi zmniejszenie strat energii cieplnej o ponad 30 tys. GJ w skali roku, począwszy od roku 2021, oraz redukcja dwutlenku węgla o niemal 3 tys. ton rocznie. W ramach projektu planuje się również wyposażenie systemu ciepłowniczego w specjalistyczne narządzie informatyczne nadzorujące optymalizację procesu dystrybucji i sprzedaży ciepła.

  W roku 2017 trwała realizacja dziesięciu zadań inwestycyjnych, których Wykonawcy zostali wybrani w dwóch postępowaniach ogłoszonych w trybie przetargów nieograniczonych. Były to zadania związane z przebudową sieci w rejonie ulic: Mazurskiej, Wyspiańskiego, Wiecherta, Dybowskiego oraz Sikorskiego. Z kolei przebudowa układów zasilania z grupowych węzłów cieplnych na węzły indywidualne była dokonywana w takich lokalizacjach, jak: ul. Barcza, ul. Burskiego, ul. Świtycz-Widackiej, ul. Okulickiego i ul. Małeckiego.

  Z kolei w roku 2018 przebudowywane są sieci w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Żelaznej-Towarowej, Mroza, Dybowskiego oraz Marii Curie-Skłodowskiej, jak również przebudowane są węzły cieplne w budynkach przy ulicy Mrongowiusza. Zakłada się, że rzeczowy zakres całego projektu zostanie zrealizowany do końca grudnia 2020 roku.

  Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 31,6 mln zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ok. 19,9 mln zł. Oznacza to, że przyznana dotacja zapewni finansowanie projektu w ponad 63%. Na współfinansowanie projektu w kwocie 11,7 mln zł została podpisana umowa o pożyczkę ze środków krajowych NFOŚiGW.

   

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 28.6 °C
Prędkość wiatru: 1.7 m/s
Nasłonecznienie: 215.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 0.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 0.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 0.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 769.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 18.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 0.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 0.0 °C

facebook