pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Władze

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie jest firmą, której historia rozpoczęła się w roku 1959. Powołano wówczas Zakład Cieplny Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Jednostce tej podlegało 60 małych kotłowni c.o. W 1964 roku Zakład przekształcono w Zakład Energetyki Cieplnej, który w wyniku postępującego rozwoju miasta i rozbudowy jego infrastruktury (budowa elektrociepłowni w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych), stał się fundamentem powstałego w 1968 roku Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

W roku 1973 obszar działania firmy powiększył się o tereny całego ówczesnego województwa olsztyńskiego - powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Na obrzeżach miasta, w okolicach osiedla Kortowo rozpoczęła się budowa dużej ciepłowni należącej dzisiaj do przedsiębiorstwa. Została ona oddana do eksploatacji w roku 1979 i do dnia dzisiejszego pracuje jako jedno z dwóch głównych źródeł ciepła, zaspokających potrzeby cieplne naszego miasta. W 1987 w wyniku likwidacji WPEC, Zakłady Energetyki Cieplnej działające poza Olsztynem uzyskały odrębność gospodarczą, a w Olsztynie powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

W roku 1997 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekształcono w jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Olsztyn. Oznacza to, że Gmina jest założycielem i jedynym właścicielem MPEC - spółki komunalnej.

Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.

Spółką kieruje Zarząd. Bezpośrednim zwierzchnikiem Zarządu i najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Władze spółki to także dziewięcioosobowa Rada Nadzorcza powoływana przez Zgromadzenie Wspólników. Spełnia ona funkcje kontrolne.

ZARZĄD:
Konrad Krzysztof Nowak – Prezes Zarządu
Lidia Warnel – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych

PROKURENT:

Jarosław Kosin
Marcin Seniuk

WŁAŚCICIEL:
Miasto Olsztyn

RADA NADZORCZA:

Mirosław Kowalewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Matczak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wojciech Łachacz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Elżbieta Nalewajko - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Frąckowiak - Członek Rady Nadzorczej

Robert Lewandowski - Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Nałęcz - Członek Rady Nadzorczej

Konrad Stanek - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Smoliński - Członek Rady Nadzorczej 

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 12.2 °C
Prędkość wiatru: 0.9 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 773.2 m3/h
Moc źródła ciepła: 24.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 70.4 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.8 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 803.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 27.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook