pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Projekty | Projects

 • Projekt pn.: Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  dodano: 2019-06-14 08:30:00

  7 czerwca 2019 r. podpisana została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Głównym celem projektu jest zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii jako domknięcie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim. Obliczony zgodnie z zapisami wytycznych maksymalny wkład funduszy UE w projekt wynosi ok. 172 mln zł.


  Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w procedurze konkursowej pod koniec grudnia 2016 roku, a jego ocena trwała do lutego 2018 r., kiedy otrzymano informację, że wniosek spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej II stopnia, co stanowi podstawę do podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu i podpisania umowy. W dniu 1 marca 2018 r. NFOŚiGW na stronie internetowej umieścił informację, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 28 lutego 2018 r. zatwierdziła listę projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16.

  Wniosek o dofinansowanie złożony przez MPEC znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinasowania. Ze względu na ubieganie się o pomoc publiczną na zasadach ogólnych, projekt wymagał notyfikacji przez Komisję Europejską. W dniu 13 lipca 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał notyfikacji pomocy publicznej projektu i skierował projekt do notyfikacji przez Komisję Europejską. Decyzja Komisji Europejskiej o notyfikacji pomocy publicznej została wydana w dniu 15.04.2019 r.

   

   

   

   

   

   

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 12.8 °C
Prędkość wiatru: 1.4 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 881.4 m3/h
Moc źródła ciepła: 35.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 76.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.1 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 812.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 29.3 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 41.0 °C

facebook