pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

MPEC w liczbach

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatruje w ciepło ponad 60% olsztyńskich mieszkań i instytucji. Energia cieplna trafia do 1010 odbiorców przez 1515 węzłów ciepłowniczych (stan na dzień 31.12.2018). 
  • W ciepłowni Kortowo pracuje pięć kotłów WR-25, w tym dwa zmodernizowane (technologia ścian szczelnych), przystosowane do współspalania biomasy. Całkowita nominalna moc cieplna źródła wynosi 179,0 MW
  • Każdego roku Ciepłownia Kortowo zużywa ok. 60 tysięcy ton miału węglowego (średnia z lat 2007-2017). Gdyby chcieć taką ilość przywieźć jednorazowo koleją, potrzebny byłby skład liczący ponad 1000 wagonów.
  • W 2018 w MPEC Sp. z o.o. wyprodukowano 1 921 121 GJ energii cieplnej.
  • Łączna długość miejskiej sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo wynosi 163 km (rok 2018), w tym ponad 117 km (72%) w technologii nowoczesnych rur preizolowanych.
  • MPEC to pierwsze przedsiębiorstwo ciepłownicze w Polsce, które zainstalowało rury preizolowane. Było to w sierpniu 1990 roku.
  • Jednym z charakterystycznych widoków przy wjeździe do Olsztyna jest widoczny z daleka komin ciepłowni „Kortowo”. Ma on 120 metrów wysokości.

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 12.9 °C
Prędkość wiatru: 0.6 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 30.5 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.8 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 71.1 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 38.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 579.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 17.5 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 68.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.0 °C

facebook