pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

MPEC w liczbach

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatruje w ciepło ponad 60% olsztyńskich mieszkań i instytucji.

Energia cieplna trafia do 1044 odbiorców przez 1 572 węzły cieplne (stan na dzień 31.12.2019)

Łączna długość miejskiej sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo to 170 km , w tym 122 km (72%) stanowi sieć wybudowana w technologii nowoczesnych rur preizolowanych

W 2019 roku produkcja energii cieplnej wyniosła 1892 145,10 GJ z czego 64,6 % trafiło do budownictwa mieszkaniowego.

W Ciepłowni Kortowo pracuje pięć kotłów WR-25 , w tym dwa zmodernizowane (w technologii ścian szczelnych), przystosowane do współspalania biomasy.

W 2019 roku został wybudowany Kocioł Biomasowy o mocy 25 MW wraz z Układem Odzysku Ciepła (4 MW), w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania biomasy w postaci zrębek drzewnych.

Trwa modernizacja Ciepłowni Kortowo, która obejmuje m.in.:

  • budowę trzech kompletnych instalacji oczyszczania spalin
  • modernizację Kotła WR-25 nr 3, który będzie wybudowany w technologii ścian szczelnych i przystosowany do współspalania biomasy,
  • budowę nowego, niższego emitora o wysokości 70m (po zakończeniu sezonu grzewczego 2020/21 istniejący komin o wysokości 120m. zostanie wyburzony)

Całkowita nominalna moc cieplna ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 wynosi 171,657 MW w której zainstalowane jest:

  • 5 kotłów wodnych, o łącznej mocy zainstalowanej 145,375 MW na paliwo węglowe lub mieszankę paliwa węglowego i biomasy,
  • jednostkę kogeneracji wyposażoną w 2 silniki spalinowe o łącznej mocy zainstalowanej 1,282 MW na paliwo gazowe,
  • instalację odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej 25,00 MW wyposażoną w 1 kocioł wodny, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania biomasy.

W 2019 roku w MPEC Sp. z o.o. wyprodukowano 1 055 859 GJ energii cieplnej i 4 277 MWh energii elektrycznej.

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 5.8 °C
Prędkość wiatru: 2.5 m/s
Nasłonecznienie: 156.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 2027.6 m3/h
Moc źródła ciepła: 63.7 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.5 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.7 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 891.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 27.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 45.0 °C

facebook