pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Projekty | Projects

 • Działanie 1.5 Programu Infrastruktura i Środowisko - Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap III

  dodano: 2020-11-27 13:04:00

  W dniu 07.09.2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap III”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

  Projekt zakłada, że w perspektywie czterech lat przebudowane zostaną sieci w rejonie ulic: Piłsudskiego-Dworcowej, Warmińskiej-Mazurskiej, Gałczyńskiego, Wańkowicza, Barcza i Burskiego oraz przebudowane zostaną grupowe węzły cieplne zlokalizowane przy ul. Smętka oraz ul. Żołnierskiej. Zakłada się, że rzeczowy zakres całego projektu zostanie zrealizowany do końca grudnia 2023 roku

  W efekcie realizacji projektu, dzięki przebudowie 2,9 km sieci oraz budowie 8 indywidualnych węzłów cieplnych nastąpi zmniejszenie strat energii cieplnej o ponad 5,9 tys. GJ w skali roku, począwszy od roku 2024, oraz redukcja dwutlenku węgla o 0,5 tys. tony rocznie, co wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców i mieszkanek Olsztyna.

  Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 7,3 mln zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ok. 3,4 mln zł. Oznacza to, że przyznana dotacja zapewni finansowanie projektu w 47%. Na pozostałą kwotę, tj. ok. 3,9 mln zł, Spółka złożyła wniosek o udzielenie pożyczki ze środków krajowych przez NFOŚiGW.

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 12.2 °C
Prędkość wiatru: 0.8 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 773.2 m3/h
Moc źródła ciepła: 25.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 71.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.8 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 807.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 27.6 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook