pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Projekty | Projects

 • Działanie 1.1.6 RPO Warmia i Mazury - Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

  dodano: 2013-03-19 10:30:00

  Przedmiotem projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Ciepłowni Kortowo w Olsztynie o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych” było wdrożenie innowacyjnej technologii skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej w wyniku spalania gazu ziemnego. Projekt był realizowany w latach 2011-2012.  Wartość projektu  wynosiła 4,5 mln zł netto,  w tym 1,7 mln zł dotacja z funduszy unijnych ( co stanowiło 39% wartości projektu ).

  Realizacja projektu wiązała się z wprowadzeniem do działalności Spółki:

  • nowej technologii -  wysokosprawnej kogeneracji gazowej,
  • nowego produktu – energii elektrycznej i cieplnej wyprodukowanej w skojarzeniu,
  • z ulepszeniem wytwarzanego produktu – energii cieplnej.

  Dzięki temu rozwiązaniu, MPEC  produkuje energię elektryczną na własne potrzeby, a jej nadwyżka trafia do sieci. Dodatkowo układ wytwarza energię cieplną dla odbiorców. Wykorzystanie gazu ziemnego, powoduje odpowiednio niższą  - w porównaniu z węglem - emisję do atmosfery szkodliwych substancji. To z kolei, pozwala na obniżenie opłat środowiskowych. Układ kogeneracyjny, to także zwiększenie bezpieczeństwa cieplnego mieszkańców Olsztyna oraz energetycznego – Ciepłowni Kortowo. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej było pierwszym w regionie, które zdecydowało się na taką inwestycję.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 1.9 °C
Prędkość wiatru: 1.5 m/s
Nasłonecznienie: 219.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1556.5 m3/h
Moc źródła ciepła: 50.7 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 77.7 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 49.9 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1349.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 47.6 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 78.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 49.6 °C

facebook