pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Nagroda Jakości

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości

Zarządzanie doskonałe


Z satysfakcją informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej po raz pierwszy w swej historii zostało laureatem Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości, konkursu organizowanego rokrocznie przez Urząd Marszałkowski.

Statuetkę i dyplom, prezes Konrad Nowak odebrał w piątek, 9 listopada 2012, podczas uroczystej gali na olsztyńskim zamku.

Nagroda za doskonałe zarządzanie, to jedno z najważniejszych wyróżnień, jakie samorząd województwa może przyznać najlepszym firmom i instytucjom.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatrujące w ciepło ponad 60 procent mieszkańców Olsztyna, od wielu lat dokłada wszelkich starań, by współpraca z odbiorcami, kontrahentami i partnerami stała na możliwie najwyższym poziomie. Niezawodność dostaw, konkurencyjne ceny oraz szybka i fachowa obsługa wyspecjalizowanych komórek firmy, przekonały wielu klientów do korzystania z naszego ciepła.
Służyły temu nie tylko coroczne, wielomilionowe inwestycje poprawiające jakość pracy Ciepłowni Kortowo  i liczącej obecnie 152 km miejskiej sieci ciepłowniczej, ale także inicjatywy mające na celu poznanie potrzeb największych odbiorców ciepła.
To właśnie Spółka MPEC była inicjatorem powstania Warmińsko – Mazurskiego Klastra  „Razem Cieplej” oraz Olsztyńskiej Rady na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa.
W roku 2009 Spółka wdrożyła międzynarodowe normy zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskując nadane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz IQNet (międzynarodową organizację zrzeszającą jednostki certyfikujące), certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm:
• PN-EN ISO 9001:2009 - Systemy zarządzania jakością,
•  PN-EN ISO 14001:2005 - Systemy zarządzania środowiskowego,
• PN-N 18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Audyt odnawiający ważność powyższych certyfikatów, Spółka pomyślnie przeszła w roku 2012.


- Oznacza to, że usługi świadczone przez Spółkę w zakresie podstawowej działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła są i będą realizowane na najwyższym możliwym poziomie, mając na uwadze dobro klientów oraz dbałość o środowisko naturalne, jak również bezpieczeństwo swoich pracowników –powiedział Konrad Nowak, prezes zarządu Spółki. - Odnowienie certyfikatu obliguje nas do kontynuacji działań w celu ciągłej poprawy efektywności świadczonych usług, dalszego budowania partnerskich relacji z naszymi odbiorcami oraz troski o utrzymanie właściwego wizerunku Spółki.
Dowodem na to, że polityka prowadzona przez Spółkę jest właściwa, stało się przyznanie tytułu Laureata Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości. Mamy nadzieję, że nagroda ta przyczyni się do jeszcze lepszego postrzegania MPEC w bliższym i dalszym otoczeniu.

Zdjęcia

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 20.4 °C
Prędkość wiatru: 2.4 m/s
Nasłonecznienie: 85.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 387.7 m3/h
Moc źródła ciepła: 12.8 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 71.7 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.5 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1074.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 40.5 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.0 °C

facebook