pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Oferty pracy

 • Inspektor ds. inwestycji

  dodano: 2019-10-15 14:43:00

            
  OFERTA  PRACY


  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie  poszukuje  kandydatów/tek  na  stanowisko:


  inspektora ds. inwestycji


  Wymagania:


  1. wykształcenie wyższe kierunkowe oraz rok pracy w danej specjalności

  Dodatkowym atutem będzie:


  1. posiadanie uprawnień budowlanych do celów projektowych i wykonawczych w branży sanitarnej lub możliwość ich zdobycia,
  2. posiadanie uprawnień projektowych specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń lub możliwość ich zdobycia,
  3. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub możliwość ich zdobycia,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. zdolności organizacyjne,
  6. dyspozycyjność,
  7. komunikatywność.


  Oferujemy:


  1. motywacyjne warunki wynagradzania;
  2. możliwość rozwoju i podwyższania kwalifikacji.

  Osoby spełniające warunki i zainteresowane przedstawioną ofertą proszone są o składanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46 (10-710 Olsztyn)  moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji”. Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46 (10-710 Olsztyn), również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

  Aplikację należy składać w Kancelarii w siedzibie Spółki, Olsztyn ul. Słoneczna 46  lub na adres e-mail: uswierk@mpec.olsztyn.pl do 20 stycznia 2020 r.

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-710) przy ul. Słonecznej 46, , tel.:895240304, adres
  e-mail:www.mpec.olsztyn.pl, zwana dalej „Spółką”.
  2. W Spółce powołano Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe adres e-mail: mpolakowska@mpec.olsztyn.pl, Telefon: 8952341207
  3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na stanowisko inspektora ds. inwestycji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury na stanowisko inspektora ds. inwestycji
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną zniszczone.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 6.9 °C
Prędkość wiatru: 2.3 m/s
Nasłonecznienie: 237.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1457.8 m3/h
Moc źródła ciepła: 51.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 75.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.9 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1013.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 34.3 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.0 °C

facebook