pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

RODO

 • Co to jest RODO?

  dodano: 2018-05-25 08:09:44

  1. Co to jest RODO?

  RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych i ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
  Pełna nazwa Rozporządzenia:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  2. Co daje RODO?

  RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

  3. Od kiedy obowiązuje?

  RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

  4. Dzięki RODO możesz:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy
  • poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy
  • zostać „zapomnianym” – tzn. możesz żądać usunięcia przez nas swoich danych
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego
  • w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę.

  5. Jakie dane przetwarzamy?

  Niezbędne do realizacji umowy, zlecenia, usługi i są to:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania, mail, telefon,
  • dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport), NIP, REGON,
  • numer rachunku bankowego.

  6. Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane?

  • gdy wyraziłeś na to zgodę,
  • gdy rozpatrujemy Twój wniosek lub wykonujemy umowę/zlecenie/usługę,
  • gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np. prowadzimy marketing bezpośredni).

  7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • niezbędny do realizacji umowy/zlecenia/usługi a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. czas archiwizacji);
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  8. Jak możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

  Mailowo: mpolakowska@mpec.olsztyn.pl
  Telefonicznie: 89 524 12 07

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook