pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Certyfikaty i wyróżnienia

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

Pracownicy Spółki MPEC, Łukasz Gajo - Inspektor ds. Produkcji Ciepła oraz Tadeusz Witkowski - Specjalista ds. BHP i Ppoż.,  otrzymali wyróżnienie w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Organizatorzy nagrodzili opracowanie zespołu w kategorii: rozwiązania techniczne i organizacyjne, pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy dzięki modernizacji stacji uzdatniania wody (w technologii odwróconej osmozy) w Ciepłowni Kortowo

Do konkursu zgłoszono 59 wniosków w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne (zastosowane w praktyce) oraz 9 wniosków w kategorii prace naukowo-badawcze

 

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju - 2012 

24 stycznia 2013, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało tytuł i statuetkę „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2012” w kategorii innowacyjna usługa - usługa mufowania, czyli zgodnego z najnowocześniejszymi technologiami systemu łączenia rur preizolowanych.

Wyróżnienie to otrzymaliśmy w kolejnym etapie 5. edycji prestiżowego, ogólnopolskiego  konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”  organizowanym przez Fundację Innowacji  i Rozwoju.  Patronami konkursu są między innymi Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a jego celem – identyfikacja i promocja innowacyjnych przedsiębiorstw  w Polsce.  
Wcześniej, za wdrożenie tej samej usługi Spółka MPEC otrzymała tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji  i Rozwoju – 2012”.
Przyznanie tytułu Lidera Krajowego oznacza, że wdrażane przez Spółkę innowacje znajdują – dzięki poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju swojej działalności -  ogólnopolskie uznanie.
Uroczystość wręczenia Spólce MPEC dyplomu i statuetki Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju, odbyła się w Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 

Zdjęcia

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 25.8 °C
Prędkość wiatru: 1.6 m/s
Nasłonecznienie: 374.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 100.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 1.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 56.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 48.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 619.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 18.3 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 70.1 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.1 °C

facebook