pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej w Olsztynie za rok 2015

  dodano: 2016-04-14 08:13:00

  Realizując obowiązek wynikający z art. 116 ust.13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. przedstawia poniżej wskaźniki wyliczone dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie.

  1. Wartość procentowa udziału ciepła wytwarzanego w:

  - odnawialnych źródłach energii,
  - w kogeneracji,
  - ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

  w całkowitej wielkości ciepła dostarczanego w skali roku kalendarzowego do miejskiego systemu ciepłowniczego:  

  aDH=43,68%

  wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

  2. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:

  WPc = 0,98

  wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

  3. Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego:


  UDH = 0,23%

  wskaźnik obliczono zgodnie z art. 116 punkt 14 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

  Wartości wszystkich wskaźników zostały obliczone w oparciu o dane własne oraz dane dostarczone przez Michelin Polska.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook