pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Taryfa dla ciepła na 2017 r. zatwierdzona

  dodano: 2017-02-22 14:40:00

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z dniem 1 marca 2017 r. wprowadza nową, XVI Taryfę dla ciepła, która obowiązywać będzie przez okres kolejnych 12 miesięcy. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 10 lutego, a opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 13 lutego 2017 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 45 ust. 4), przedsiębiorstwo może wprowadzić nową taryfę do stosowania nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia publikacji i nie później, niż 45 dni.

  Wniosek do URE o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła wysłany został do Oddziału Terenowego URE w dniu 26 września 2016 r. W trakcie trwania postępowania taryfowego URE  czterokrotnie zwracał się z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. W dniu 6 lutego 2017 r. wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, a w dniu 10 lutego taryfa została zatwierdzona.

  Nowa taryfa MPEC oraz wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. taryfa Michelin Polska, skutkują wzrostem cen ciepła i stawek opłat za usługi przesyłowe dla Odbiorców o ok. 2,8%.

  Na poziom cen i stawek opłat najistotniejszy wpływ miały zmiany cen paliw i energii, a także konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2, bowiem w obecnej perspektywie limitowania (2013-2020), limity bezpłatnych uprawnień do emisji są rokrocznie zmniejszane i aby rozliczyć obowiązek przedsiębiorstwo dokonuje zakupu uprawnień do emisji. Ceny węgla, który jest podstawowym paliwem do produkcji ciepła, wzrosły na przełomie bieżącego roku o ok. 48%.

  Podkreślić należy, iż ciepło systemowe jest najbardziej efektywnym, optymalnym kosztowo i bezpiecznym sposobem ogrzewania, a jednocześnie ze względu na stosowane systemy oczyszczania spalin i odpylania ograniczony jest poziom niskiej emisji w mieście. W najbliższych latach Ciepłownia Kortowo zostanie zmodernizowana w kierunku intensyfikacji produkcji ciepła z biomasy, co ograniczy poziom emisji dwutlenku węgla. Ponadto zostanie przeprowadzona modernizacja Ciepłowni w celu osiągnięcia standardów emisyjnych Dyrektywy IED, co oznacza dalsze obniżenie poziomu emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłów do atmosfery. Inwestycja planowana jest na lata 2019/2020.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 2.0 °C
Prędkość wiatru: 0.7 m/s
Nasłonecznienie: 228.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1531.4 m3/h
Moc źródła ciepła: 51.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 78.3 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 50.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1341.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 46.3 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 78.3 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 49.5 °C

facebook