pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Aktualności

 • Podsumowanie Działania 9.2

  dodano: 2015-04-20 11:43:00

  16 kwietnia 2015 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie, podsumowujące realizację unijnego projektu „Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań”.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąz Funduszu Spójności w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pozwolił na przebudowę 17,6 km olsztyńskiej sieci ciepłowniczej, wybudowanej głównie w latach 70. i 80. XX wieku. Sieć skrócono o 4 km,  a zyskano 13,6 km nowoczesnej sieci preizolowanej, która pozwala na wysoką energooszczędność, zminimalizowanie ryzyka awarii, a także zdalną, szybką i dokładną detekcję uszkodzeń i nieszczelności. Całkowita wartość projektu to 39 192 480,94 PLN, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 15 958 679,02 PLN.

  Na spotkaniu obecny był Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz Zastępca Prezydenta – Bogusław Szwedowicz. W uroczystości udział wzięli również Przewodnicząca olsztyńskiej Rady Miasta, Halina Ciunel, a także Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Łukasz Łukaszewski.  Środowisko polskich firm ciepłowniczych reprezentował Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Jacek Szymczak oraz prezesi spółek zrzeszonych w Warmińsko–Mazurskim Klastrze Ciepłowniczym „Razem Cieplej”. Ponadto na spotkanie zaproszeni zostali prezesi i administratorzy olsztyńskich wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele spółek gminnych z Olsztyna oraz pracownicy MPEC zaangażowani w realizację projektu.

  W agendzie spotkania, po uroczystym przywitaniu gościu przez Prezesa Zarządu MPEC Sp. z o.o. – Konrada Nowaka oraz przemówieniu wiceprezydenta Bogusława Szwedowicza, znalazły się trzy prezentacje. W pierwszej z nich Katarzyna Zakrzewska, specjalistka ds. inwestycji w Spółce MPEC oraz koordynatorka projektu przedstawiła szczegółowy opis przeprowadzonych działań, a także zastosowanych technologii. W ramach Działania 9.2 zrealizowano 28 zadań na terenie całego miasta. Wśród prowadzonych modernizacji można wymienić cztery główne elementy: przebudowę sieci napowietrznych, przebudowę tradycyjnych sieci kanałowych, przebudowę grupowych układów zasilania na indywidualne oraz izolację zaworów w komorach cieplnych. Druga z prezentacji dotyczyła finansowania projektu, o którym szczegółowo poinformowała w swojej prelekcji Monika Sadowska-Cekała, specjalistka ds. funduszy krajowych i unijnych MPEC Sp. z o.o. Jako trzeci głos zajął prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Jacek Szymczak, który wręczył list gratulacyjny na ręce Prezesa Zarządu MPEC, a także omówił realizację tego typu projektów skali całego kraju oraz uwarunkowania dla realizacji podobnych zadań w nowej perspektywie finansowej.

  Cele i korzyści projektu „Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań” to redukcja emisji CO2 do atmosfery o 6,005 tys. ton/rok, a także zmniejszenie strat energii w procesie dystrybucji ciepław olsztyńskim systemie ciepłowniczym o 57 471 GJ/rok. Ważnym efektem jest również zminimalizowanie ryzyka awarii oraz zdalny monitoring sieci poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii preizolowanej. Spółka MPEC złożyła już stosowne dokumenty, aby ponownie skorzystać z dofinansowania unijnego.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 4.2 °C
Prędkość wiatru: 1.8 m/s
Nasłonecznienie: 22.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1673.9 m3/h
Moc źródła ciepła: 54.8 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 72.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.1 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1284.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 44.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 71.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.0 °C

facebook