pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Dialog techniczny - postępowanie MPEC/PT-DT-HG/96/17

  dodano: 2017-09-05 14:29:00

  Z dniem 5 września MPEC Sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny związany z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie z jednoczesnym zagospodarowaniem frakcji energetycznej powstałej z odpadów pochodzenia komunalnego. Dialog techniczny prowadzony będzie na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zgodnie z Regulaminem dialogu technicznego, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o dialogu.

  Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych, handlowych i ekonomicznych w zakresie objętym przedmiotem dialogu technicznego. Informacje te zostaną wykorzystywane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

  Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmować będzie:

  a. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych wraz z kotłownią szczytową (gazowo-olejową);
  b. modernizację Ciepłowni Kortowo (dostosowanie do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych i przygotowanych na jej podstawie dokumentów referencyjnych BAT [BREF] oraz konkluzji BAT);
  c. finansowanie przedsięwzięcia;
  d. zarządzanie infrastrukturą (w tym: operowanie i serwisowanie)
  e. realizowanie dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  f. termiczne przekształcenie frakcji energetycznej z odpadów wraz z odzyskiem energii;
  g. produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

  W celu realizacji przedsięwzięcia powołana zostanie spółka celowa.

  Szczegóły postępowania w tym formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępny jest na stronie ►BIP .

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: -3.4 °C
Prędkość wiatru: 3.8 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1639.7 m3/h
Moc źródła ciepła: 75.3 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 93.4 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 51.8 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1328.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 64.3 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 93.3 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 52.3 °C

facebook