pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Aktualności

 • Dialog Techniczny - post. nr MPEC/PE-EZ/174/18

  dodano: 2018-10-01 10:59:00

  Z dniem 18 września br. MPEC Sp. z o.o. ogłosiło Dialog Techniczny związany z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację przedsięwzięcia, które swoim zakresem obejmować będzie zaprojektowanie i wybudowanie instalacji oczyszczania spalin (3 kotły WR 25), nowego komina oraz wykonanie remontu kapitalnego/modernizacji kotła K3 (kocioł WR 25).

  Realizacja przedsięwzięcia ma zapewnić spełnienie norm emisyjnych przez Ciepłownię Kortowo określonych Dyrektywą IED. Zamawiający planuje, iż zamówienie swoim zakresem obejmować będzie również nadzór, konserwację i serwisowanie zrealizowanych instalacji, bieżący nadzór i monitorowanie emisji.

  Dialog techniczny prowadzony będzie na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. nr 113 poz. 1579) oraz zgodnie z Regulaminem Dialogu Technicznego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

  Celem Dialogu Technicznego jest pozyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych, handlowych i ekonomicznych w zakresie objętym przedmiotem Dialogu Technicznego. Informacje te zostaną wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

  Warunkiem udziału w Dialogu Technicznym jest złożenie Zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Termin składania zgłoszeń upływa 15 października 2018 roku.

  Szczegóły postępowania, w tym formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/.

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 19.0 °C
Prędkość wiatru: 0.8 m/s
Nasłonecznienie: 57.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 54.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 1.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 66.8 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.1 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 600.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 20.1 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 71.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.0 °C

facebook