pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Aktualności

 • Akt inauguracyjny Kortowo BIO

  dodano: 2018-08-28 08:50:00

  Już w przyszłym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej trafi ciepło z biomasy. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę Ciepłowni Kortowo BIO. Budowany obecnie nowy kocioł zasilany zrębkami drzewnymi jest elementem strategii przebudowy całego systemu wytwarzania ciepła w Olsztynie.

  Ciepło z biomasy będzie trafiać do mieszkańców Olsztyna już w przyszłym roku. Nowa instalacja pozwoli na wytworzenie w sezonie grzewczym ok. 490 TJ ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, co pozwoli na ogrzanie około 930 tys. m2 mieszkań naszych odbiorców – informuje Konrad Nowak Prezes MPEC Sp. z o.o. Moc cieplna kotła zasilanego biomasą będzie wynosić 25 MW. Dodatkowo instalacja będzie wyposażona w układ odzysku ciepła, który może odzyskać ze spalin nawet do 4 MWt przy zachowaniu odpowiednich parametrów spalin oraz wody.
  Analizując obecne trendy w ciepłownictwie oraz  zmiany otoczenia, szczególnie w kontekście środowiskowym i związanej z tym legislacji, uznaliśmy, że nie możemy dalej bazować na systemie, w którym prawie 100% ciepła produkowane jest w oparciu o węgiel – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna i dodaje - dlatego ta inwestycja jest pierwszym krokiem do uzyskania świadectwa Efektywnego Energetycznie Systemu Ciepłowniczego.
  Do spełnienia tego kryterium potrzebna jest budowa innych niż konwencjonalne źródeł, pracujących na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. Brak statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego praktycznie uniemożliwia pozyskiwanie finansowań na inwestycje ze środków unijnych. Kolejnym powodem podjęcia tego zamierzenia jest ucieczka przed rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2, które mają coraz drastyczniejszy wpływ na kształtowanie ceny ciepła – dodaje – Konrad Nowak.


  MPEC Olsztyn bardzo stanowczo stawia na dywersyfikację paliw. Obecny stan, w którym prawie całe ciepło pochodzi wyłącznie ze spalania węgla jest niebezpieczny. Wobec dużej  presji dekarbonizacji, jedynym właściwym kierunkiem jest dywersyfikacja paliw w oparciu o najlepiej  lokalne źródła paliwowe, które trzeba racjonalnie oszacować. Roczne zużycie biomasy przez olsztyńską jednostkę będzie wynosić około 55 000 Mg zrębki drzewnej, co stanowi bezpieczny poziom pozyskania z lokalnych lasów. Kolejnym krokiem będzie budowa elektrociepłowni zasilanej paliwem alternatywnym. To projekt będący w ostatniej fazie przedrealizacyjnej. Zgodnie ze strategią wojewódzką, źródło to, spalając 100 tys. Mg paliwa alternatywnego, ma domknąć system gospodarki odpadowej. W rezultacie wykorzystanie węgla do produkcji ciepła w mieście spadnie docelowo o ponad połowę.

  Umowa budowy ciepłowni opalanej biomasą została podpisana 20.12.2017 r. Z dniem 04.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę (decyzja stała się ostateczna).
   
  Przekazanie do użytkowania instalacji zasilanej biomasą planowane jest do 10.05.2019 r.
   
  Koszt budowy instalacji wynosi ok. 44 mln zł. Spółka na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie w formie dotacji na poziomie 49% (21,6 mln zł) w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ok. 22,4 mln zł.

   

  Pozostałe materiały prasowe dostępne są TUTAJ

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 18.0 °C
Prędkość wiatru: 0.3 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 0.5 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 35.6 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 36.9 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 845.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 25.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 70.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.0 °C

facebook